Hulp bij bedrijfsopvolging

De bedrijfsovername is een belangrijk proces in jouw leven als ondernemer. Je doet dit niet alleen, want het is een gezamenlijke uitdaging voor jou en je ouders, en je eventuele partner en kinderen. Ook zijn er misschien andere directe familieleden waarmee je rekening moet houden.

 

Een bedrijfsovername is een langdurig proces. Het begint eigenlijk al wanneer jij als opvolger van school komt en thuis gaat werken, en het duurt voort tot de daadwerkelijke overname een feit is. Hier gaat soms wel 15 jaar overheen.

Tijdens deze jaren doorloop je met alle betrokkenen een aantal fases. Van samenwerken op het bedrijf, het bedrijf opbouwen en klaarmaken voor overname tot het moment van de overdracht. Als opvolger ontwikkel je jezelf en je ouders treden stap voor stap terug. 

 

Wij kijken verder dan de cijfers

Er zijn meer partijen die adviseren bij bedrijfsovername. Vaak uiterst deskundig, vanuit puur financieel perspectief. Onze adviseurs vliegen het wezenlijk anders aan. Natuurlijk bekijken we of je plannen financieel haalbaar zijn en hoe we optimaal gebruik kunnen maken van de actuele regelingen. Maar we kijken ook naar je plannen en de bedrijfsvoering, vanuit onze kennis van de sector.

Bovendien weten we hoe belangrijk het is om alle betrokkenen mee te nemen in het proces. En dat er naast argumenten vaak persoonlijke emoties en twijfels spelen. Voor ons zijn de cijfers nooit leidend. Dat zijn jij, je familie en je eventuele partner.

Bij een overname kom je voor belangrijke vragen en keuzes te staan, en zul je veel gezamenlijke besluiten moeten nemen. Dit zijn enkele voorbeelden van vraagstukken die naar boven zullen komen:

Hoe kun je samenwerken met je ouders?
Voor welke samenwerkingsvorm kies je?
Wat is het bedrijf waard?
Wat zijn je plannen voor de toekomst?
Hoe regel je het fiscaal, met de bank én met de rest van het gezin?
Hoe ziet de oudedag voor ouders eruit?
Is er voldoende inkomen?
Waar gaat iedereen wonen?
Hoe ga je om met je eigen en elkaars emoties?
Hoe voorkom je conflicten en leer je opkomen voor jezelf?

Alle specialismen in huis

ZLTO heeft verschillende specialismen in huis rondom bedrijfsontwikkeling
die je kunnen ondersteunen in het overnameproces:

Het familiestatuut: de bedrijfsovername voor iedereen goed geregeld
Taxatie
Ontwikkeling van je bedrijf en vragen op het gebied van Ruimtelijke ordening
Persoonlijke ontwikkeling: de jongerencoach

Leren met en van elkaar

Vind je het prettig om met anderen ervaringen uit te wisselen, onderstaande onderwerpen zijn voorbeelden van cursussen die we aanbieden:

Bedrijfsovername, hoe dan? - voor opvolgers, familie en partners          
Wat je als opvolger moet weten
Een nieuwe fase, een ander leven? - voor ouders van opvolgers
Mijn broer/zus stapt in het bedrijf - voor broers en zussen van opvolgers
Mijn partner is/wordt boer(in) - voor partners van opvolgers

ZLTO is ook betrokken bij cursussen over bedrijfsovername.
Informeer naar de mogelijkheden bij je adviseur.