Aanvullende steunmaatregelen opengesteld, schakel adviseur in

De aanvullende steunmaatregel voor de sierteeltsector, delen van de voedingstuinbouw en telers van fritesaardappelen is goedgekeurd door de Europese Unie en gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is daarmee definitief.

De regeling is bedoeld om omzetschade door de coronamaatregelen voor een deel te compenseren. Aanvragen kan tot en met 4 juni 2020.

De aanvraag kan uitsluitend digitaal plaatsvinden. De ondernemer heeft hiervoor e-Herkenning nodig (niveau 2 plus is voldoende). ZLTO kan je hierbij van dienst zijn en kan de steunmaatregel als intermediair voor jouw bedrijf aanvragen. Het is ook mogelijk om de aanvraag te laten checken. Neem hiervoor contact op met Frank van den Boomen of Veronique Verdurmen-Serrarens

Voorwaarden regelingen

Voor bedrijven in de sierteeltsector of in bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is een van de voorwaarden dat er tussen 12 maart en 11 juni 2020 meer dan 30% verlies van omzet of brutowinst was door de coronamaatregelen. Er wordt vervolgens 70% van de omzetschade vergoed, met een maximumbedrag per bedrijf afhankelijk van de gemiddelde omzet in de periode van 12 maart – 11 juni in 2017-2018-2019.

Voor telers van fritesaardappelen is een van de voorwaarden voor de tegemoetkoming dat men aardappelen in voorraad heeft die dit seizoen niet meer verwerkt kunnen worden tot frites. Elke teler krijgt maximaal 6 cent per kilogram fritesaardappelen. De vergoeding is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde in de periode van september 2019 tot en met februari 2020, met een maximum van € 150.000.

Andere steun

Andere financiële steun voor dezelfde schade wordt van deze aanvullende regeling afgetrokken. Bijvoorbeeld een andere tegemoetkoming (zoals NOW en TOGS) of geld van de verzekering. Leningen, borgstellingen en fiscale maatregelen tellen niet mee en worden dus niet in mindering gebracht.

Voor beide regelingen geldt dat de vergoeding voor iedereen verlaagd wordt als er wordt overtekend op de budgetten van respectievelijk € 600 en € 50 miljoen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure staat online uitgelegd bij de Tegemoetkoming sierteelt en onderdelen voedingstuinbouw of de Tegemoetkoming fritesaardappeltelers. Na aanmelding volgt binnen vijf werkdagen een tegemoetkoming als voorschot. Bij bedrijven in de sierteeltsector en bij bepaalde onderdelen van de voedingstuinbouw is het voorschot de helft, bij fritesaardappeltelers 30%. De rest krijgen ondernemers na ontvangst van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken.

Welkome steun

Deze aanvullende maatregel voor de sierteelt, tuinbouw en fritesaardappeltelers is wat LTO Nederland betreft zeer welkom. Het kabinet heeft hiermee oog voor de verschrikkelijke impact die de crisis op ondernemers heeft. Bovendien is er erg snel gehandeld, hoewel definitieve goedkeuring dus nog even op zich laat wachten. LTO Nederland hoopt dat dit zeer spoedig het geval is.

Tegelijkertijd blijft de harde realiteit dat de problemen voor veel bedrijven van zo’n omvang zijn, dat ze hier nog niet mee zijn opgelost. LTO Nederland blijft hierover in nauw contact met haar leden, de overheid en andere partijen.

Reageren op dit bericht

Voor jou als lid is het mogelijk om te reageren op dit bericht

Inloggen

Gerelateerd nieuws

9
Corona
174
2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
6
Homepage
115