Data en Technologie

Nederland is toonaangevend op het gebied van innovatief agrarisch ondernemerschap. Die positie willen we versterken en uitbreiden. Zo vervullen we een voortrekkersrol in een nieuwe agrarische ‘revolutie’ die high tech en duurzaam agrarisch ondernemen combineert.

de reevliet,-10

De wereld bewondert onze primaire sector om zijn kennis, kunde en innovatiekracht. De Nederlandse noordwestelijke delta met zijn vruchtbare gronden en hoogontwikkelde high tech sector is wereldwijd bekend.

Het thema ‘data en technologie’ raakt iedere vorm van agrarisch ondernemen en is als zodanig ondersteunend aan alle andere thema's.

Technische innovatie en data versterken de ketenpositie van boeren en tuinders, met oplossingen voor arbeid en prestaties op het gebied van klimaat, gewasbescherming en duurzaamheid.


Onze inzet voor 2024

  • Datastrategie: We blijven werken op basis van de eerder vastgestelde ZLTO-datastrategie.
  • Databeheer: We bewaken het principe dat de boer en tuinder “baas is over eigen data”. De agrarisch ondernemer moet hierover de beschikking houden in tech-platformen en –systemen en bij data-uitwisseling.
  • Vruchten: Agrariërs die investeren in data en technologie moeten daar ook de financiële vruchten van plukken: binnen hun eigen bedrijf en binnen de keten.
  • Via het PPS project DOOPT (Data op Orde in Open Teelten) werken we aan afspraken en gedragscode over data(gebruik) die de positie van de boer en tuinder versterken.
  • GreenTechPort Brabant faciliteert toepassen van innovaties voor arbeid en energie in de tuinbouw.
  • Via het ELSA Lab (Et werken we aan visie en randvoorwaarden t.a.v. Artificial Intelligence (AI) voor duurzame voedselsystemen.

Uitgelichte projecten