Ruimtelijk advies

Van principeverzoek, ruimtelijke onderbouwing tot complete bestemmingsplanherziening. Met ZLTO haal je de kennis en kunde in huis om de ruimtelijke procedure in zijn geheel tot een goed einde te brengen.

In een drukbevolkt land als Nederland zijn ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, de belangrijkste sturingsinstrumenten voor overheden. Hiermee wordt bepaald welke ontwikkelingen in een gebied kunnen plaatsvinden. Dit kan betrekking hebben op de uitbreidingsmogelijkheden van jouw bedrijf, verbreden van de bedrijfsvoering en de herbestemming van een voormalig agrarische bedrijfslocatie.

Jouw eigen bestemmingsplan

Om de plannen te kunnen verwezenlijken, dient een aanpassing van het bestemmingsplan plaats te vinden. De plannen moeten voorzien worden van een onderbouwing waarmee wordt aangetoond dat het plan past binnen het ruimtelijk en milieubeleid. Hierbij moeten alle planologisch relevante aspecten onderzocht te worden. Ook voor de specialistische werkzaamheden zoals de ruimtelijke kwaliteitsverbetering ben je bij ons aan het juiste adres.

Wij verzorgen de ruimtelijke plannen graag. We coördineren de benodigde onderzoeken, zoals geluid, flora & fauna, planschade in samenwerking met ZLTO Vastgoed en archeologie. Deze verwerken wij vervolgens op de juiste wijze in de onderbouwing van het plan. Ook voeren wij intensief overleg met de betrokken overheden en begeleiden we het proces.

Vraag hier een adviesgesprek aan!