Vertrouwenspersoon veilig buitengebied

Veilig buitengebied-LR

Ons buitengebied is helaas steeds vaker doelwit van criminelen. Daardoor gaat de leefbaarheid en veiligheid op het platteland achteruit. Ook de bestaanszekerheid van boeren en tuinders en de kwaliteit van hun producten en diensten worden erdoor geraakt. ZLTO pleit voor een stevige aanpak van vormen van ondermijning in het buitengebied.


Om agrariërs op dit gebied te helpen en te adviseren, heeft ZLTO sinds 1 januari 2022 een vertrouwenspersoon veilig buitengebied aangesteld. Hier kunnen agrariërs (zowel leden als niet-leden van ZLTO) vertrouwelijk vragen stellen, advies vragen of hulp zoeken.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Boeren en tuinders doen nog weinig meldingen via door de overheid ingerichte meldpunten. Er bestaat angst dat die melding te herleiden is tot de persoon. Het vertrouwen dat de melding wordt opgevolgd is bovendien laag. De vertrouwenspersoon van ZLTO fungeert als vertrouwelijke vraagbaak en sparringpartner met kennis van de agrarische context en het veiligheidsdomein. Ook kan de vertrouwenspersoon - indien gewenst - hulp bieden bij doorschakeling naar politie, Openbaar Ministerie of Meld Misdaad Anoniem.

Samenwerken voor een veilig buitengebied

De vertrouwenspersoon draagt ook op een andere manier bij aan een veiliger buitengebied. Onder meer via publiek-private samenwerking. Een voorbeeld van zo’n samenwerking is het convenant en de model-huurovereenkomst ‘Weerbaar Buitengebied Bernheze, Boekel en Meierijstad’. De gemeenten Boekel, Bernheze en Meierijstad werken samen met het Openbaar Ministerie (OM) en lokale afdelingen van ZLTO aan het versterken van de weerbaarheid van inwoners in het buitengebied.

Voor de verhuur van agrarische gebouwen en onbebouwde gronden is er onder andere een model-huurovereenkomst met voorwaarden opgesteld. Daarmee wordt de kans kleiner dat die voor ondermijnende (criminele) activiteiten worden gebruikt. Daar staat tegenover dat de agrariër minder snel strafrechtelijk vervolgd zal worden.

Convenant ‘Weerbaar Buitengebied Bernheze, Boekel en Meierijstad’

Model-huurovereenkomst

Extra bepalingen model-huurovereenkomst

Contact

Neem bij vragen of signalen over onveiligheid en (drugs)criminaliteit contact op met onze vertrouwenspersoon veilig buitengebied via 06 29 52 02 66 of vertrouwenspersoon@veilig-buitengebied.nl.