Fijn dat je lid bent, want samen zijn we van waarde!

ZLTO � 2-3-2022-5

Contributiefactuur

De contributiefacturen worden jaarlijks in april verstuurd. Is jouw contributiefactuur niet duidelijk of niet correct? Of heb je een vraag over (gespreide) betaling van je factuur in crisistijd? Neem dan contact op met de ZLTO Informatielijn via 073 217 33 33 of ledenzaken@zlto.nl

Informatie bij de contributiefactuur

Samen doen we ertoe

Als vereniging zet ZLTO zich iedere dag in om de belangen van boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en zuidelijk Gelderland effectief te behartigen. In 2021 hebben we ons in het bijzonder ingezet voor tien dossiers die cruciaal zijn in ons werkgebied. Bekijk hier de behaalde resultaten.

Uiteraard hebben we voor 2022 ook diverse speerpunten benoemd. Weten welke dat zijn? Kijk dan op www.zlto.nl/belangenbehartiging

Het behartigen van jouw belangen kunnen we echter niet zonder jouw steun en inbreng! Door je lidmaatschap kunnen wij stappen zetten in het belang van de agrarische sector op regionaal, provinciaal, landelijk en Europees niveau.

Fijn dat je lid bent, want samen doen we ertoe!