Sectoren

Alle agrarische sectoren zijn binnen ZLTO vertegenwoordigd, van akkerbouw tot boomteelt en van de paardenhouderij tot de melkveesector. De verschillende sectoren worden vertegenwoordigd door de vakgroepen. Zij opereren landelijk, maar werken nauw met ons samen. De vakgroepen organiseren de sectorspecifieke lobby, houden bijeenkomsten en zijn betrokken bij projecten waar leden uit de sector van profiteren. Zo zijn de belangen van ieder lid geborgd.