Sociaal Advies

20231219_8D0A1734sociaal_fonds_LR-

Onze sociaal adviseurs begeleiden leden en hun gezinsleden bij geestelijke, psychische, emotionele of sociale vraagstukken en problemen. Het is van alle tijden dat er veel af komt op agrarisch ondernemers. Maar door de huidige omstandigheden lijkt het bordje van veel ZLTO-leden telkens voller te worden. Hoge prijzen voor energie en kunstmest, wegvallende afzetmarkten, onzekerheid op het gebied van stikstof, nitraat en ammoniak en een Europees landbouwbeleid dat een groenere koers gaat varen. Dat heeft zijn weerslag op ondernemers. 


Stress om welke keuzes je moet maken als familiebedrijf, maar ondernemers kunnen ook te maken krijgen met relatieproblemen, een burn-out of depressie. Daarnaast zijn het (plotselinge) ziektebed en/of overlijden van dierbaren altijd ingrijpende gebeurtenissen in het leven.

Wij zijn er voor onze leden, niet alleen voor het behartigen van hun belangen, maar ook als vereniging die oog heeft voor de persoon achter het lid. Want het is belangrijk dat ondernemers als mens in moeilijke tijden overeind blijven.

De sociaal adviseur van ZLTO is een vertrouwenspersoon voor leden. Van oudsher. Iemand die als deskundig, begripvolle luisteraar precies weet wat er speelt op agrarische bedrijven en leden en hun gezinnen weer op weg helpt. Onze sociaal adviseurs zijn er voor de mens achter de ondernemer. Als gids, als sparringspartner.

Sociaal werk

Naast het dagelijks in gesprek zijn met leden om hen te helpen in moeilijke situaties doen onze sociaal adviseurs nog meer. Zo zijn er groepsbijeenkomsten, maar organiseren we ook webinars. Zoals het webinar over mentale weerbaarheid.

Bekijk het webinar:

Meer weten over het Sociaal werk van ZLTO?

Bekijk hier de factsheet van 2022.

Klankbordgroep

Om de hulpvragen nog beter in beeld te krijgen, is er een klankbordgroep. Deze bestaat uit leden, de sociaal adviseurs van ZLTO en Jeannette van de Ven (portefeuillehouder Sociaal bij ZLTO). De klankbordgroep bespreekt waar behoefte aan is en welke thema’s veel impact hebben. De leden van de klankbordgroep zijn onze oren en ogen in het veld. Ze denken mee wat we met het geld van het Sociaal Fonds het beste kunnen doen. Samen maken we plannen voor het komende jaar.Sluit ook aan!De klankbordgroep van het Sociaal Fonds kan altijd extra antennes in het veld gebruiken. Heb je een groot netwerk in de agrarische omgeving en kom je graag in actie voor leden die hulp nodig hebben? Meld je dan aan via: sociaal@zlto.nl

70 jaar Sociaal Fonds 

In 2021 bestond het Sociaal Fonds van ZLTO/NCB 70 jaar. Het fonds is uniek in de wereld van landbouworganisaties en draagt in belangrijke mate bij aan de sociale meerwaarde van ZLTO als vereniging. Het laat zien dat de solidariteit onder boeren groot is; we willen elkaar steunen in moeilijke tijden.

Al 70 jaar begeleiden onze sociaal adviseurs leden en hun gezinsleden bij geestelijke, psychische, emotionele of sociale vraagstukken en problemen. Dat doen zij individueel, maar ook met groepen ondernemers die met dezelfde persoonlijke vraagstukken worstelen.

‘Op 1 januari 1951 startte de toenmalige Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond met een Sociaal Fonds. De doelstelling was destijds hulpverlening, begeleiding en ondersteuning aan de leden van de NCB die in de problemen waren gekomen. Hierbij ging het om allerhande sociaal-emotionele problemen die het gevolg konden zijn van slechte financiële resultaten, overlijden in gezin, ziekte in het gezin, pech door ziekte van vee of planten en ander rampspoed.’

Deze doelstelling is meer dan 70 jaar later nog steeds actueel.