Belangenbehartiging

ZLTO komt op voor de belangen van boeren en tuinders. We doen dat effectief en proactief door gericht het verhaal van de boer en tuinder uit te dragen bij de politiek, bij de overheid en in de media. Dat is nu belangrijker dan ooit, want de politiek stelt de toekomst van agrarisch Nederland steeds vaker ter discussie. Om te zorgen dat onze lobby effectief is, hebben we een aantal speerpunten waar we ons structureel hard voor maken. Hieronder vind je meer informatie over die speerpunten. Kijktip: ZLTO Jaarplan video 2024

Interesse_belangenbehartiging
Beregening
Biodiversiteit
Boeren rond natura2000
Diervriendelijke stalaanpassingen
Experimenteerruimte emissiereductie
Gewasbescherming
Goede RES-plannen
Kringlooplandbouw Zeeland
Ontwikkelruimte glastuinbouw
Ruimte voor stalaanpassingen
Veilig buitengebied
Zoet water Zeeland