Belangenbehartiging

ZLTO komt op voor de belangen van boeren en tuinders. We doen dat effectief en proactief door gericht het verhaal van de boer en tuinder uit te dragen bij de politiek, bij de overheid en in de media. Dat is nu belangrijker dan ooit, want de politiek stelt de toekomst van agrarisch Nederland steeds vaker ter discussie. Om te zorgen dat onze lobby effectief is, hebben we een aantal speerpunten waar we ons structureel hard voor maken. Hieronder vind je meer informatie over die speerpunten.

Interesse_Belangenbehartiging
Beregenen tegen droogte
Energie voor boeren
Glastuinbouw en TOV
Mestbewerking in het buitengebied
Minder regels
Natuurbeheer op boerenerf
Onkruidbestrijdingsmiddelen
Reduceren emissies
RES vormt kans
Werkbaar wolvenplan
Zoetwater Zeeland