banner innoveren

Onze aanpak: driehoek belangenbehartiging

Wij jagen aan en brengen op gang de beweging ‘Boeren hebben een oplossing’. Onze werkorganisatie staat schouder aan schouder en werk met ons samen aan continuïteit en een volhoudbaar toekomstperspectief. Wij hebben oog voor de toekomstige- en jonge boeren. We investeren in bekendheid, bewustzijn, waardering en communicatie (storytelling) en houden sociale steun aan onze leden op peil.

Driehoek BB

We behartigen de belangen van onze leden volgens de driehoek van belangenbehartiging: een continue en circulair proces waarin onze leden en hun omgeving elkaar inspireren om samen vernieuwend te boeren. Onze aanpak manifesteert zich op drie wijzen: we bieden maatwerk, we stimuleren teamwerk en opereren in netwerken.

Maatwerk

Om individuele begeleiding te garanderen nemen onze adviseurs letterlijk plaats aan de keukentafel bij boeren en tuinders om hen te informeren en te adviseren over specifieke onderwerpen en vragen. Denk aan hulp bij aan- en verkoop van onroerend goed, advies over investeringen, bedrijfsontwikkeling en bedrijfsoverdracht, informeren over wetgeving, regulering en vergunningen. We organiseren de beste koop, en hebben specialisten in huis en om gericht advies te geven en ondersteuning op maat te bieden.

Teamwerk

We werken voortdurend aan projecten en investeren in innovaties, daardoor zijn we in staat om zowel een individuele vraag te verbinden met bestaande projecten als nieuwe projecten op te starten naar aanleiding van een keukentafelgesprek. In samenwerkingsverband met andere bedrijven onderzoeken we wensen en mogelijkheden en de resultaten daarvan brengen we in ons netwerk in. Adviezen over haalbaarheid, benodigdheden en mogelijke subsidieregelingen kunnen leiden tot aanpassing of aanscherping van beleid.

Netwerk

We laten ons ook inspireren door ons netwerk van stakeholders, wanneer we uitgedaagd worden om innovatieve aanpassingen te doen bijvoorbeeld. Of wanneer we kansen zien op samenwerking waar een individuele boer of tuinder nu of later baat bij heeft. Of door in te spelen op een maatschappelijk vraagstuk, waarmee we de verbinding tussen stad en platteland leggen.