Ondernemerschap en Onderwijs

De Nederlandse tuinbouw heeft wereldwijd een toppositie. Iedere dag zorgen onze tuinders voor groenten, fruit, bloemen, bomen, planten en plantmateriaal van de hoogste kwaliteit. Deze toonaangevende positie dient een groot maatschappelijk belang; daarom moeten tuinders de ontwikkelruimte krijgen die ze verdienen.

pvh-0113-dinteloord-red-star--arbeid--oogsten-(4)

Agrarisch ondernemers ontvangen een eerlijke marge voor hun producten. Alleen zo kunnen zij investeren in hun bedrijf en in de toekomst van de productie van ons verse, gezonde voedsel en fijn groen. Belangrijk is dat zij zijn verzekerd van voldoende goed opgeleid en gemotiveerd personeel.


Onze inzet voor 2024

  • Campagne wegwijs groen onderwijs. De groene sector zelf levert zowel ‘in kind’ als financieel een structurele bijdrage wat resulteert in minimaal 4 extra promovideo’s. Het aantal ‘grijze’ scholen waarmee we samenwerken verhogen we, waarbij de ZLTO-afdelingen nauw betrokken zijn (train de trainer);
  • Goed huisvestingsbeleid en verhuurderschap op agrarische bedrijven onder de aandacht brengen van beleidsmakers via open dagen. Samenwerken met o.a. Greenport Nederland, gemeenten, lokale afdelingen en andere belangenbehartigersorganisaties;
  • Samenwerking met verschillende partijen om zowel statushouders als zij-instromers structureel in te zetten op de agrarische arbeidsmarkt, middels pilots. Daarnaast ook samenwerking met partners o.g.v. “Eerlijke Prijs” in pilot Bloemkool.
  • Goed werkgeverschap in de praktijk stimuleren middels het organiseren van een fysieke bijeenkomst en masterclasses.

Zo gaan we dat bereiken

  • Vanuit samenwerkingen met de Werkgeverslijn en andere rLTO’s geven we praktische invulling en ondersteuning aan onze leden op het gebied van goed werkgeverschap en huisvesting;
  • In campagnes gericht op het ‘groene’ onderwijs bevorderen we de instroom van goed opgeleid personeel in de groene sector;
  • We ontwikkelen een systeem voor kostprijs- en margemonitoring, dat later binnen alle agrarische sectoren kan worden gebruikt.

Uitgelichte projecten