Internetconsultatie over gewasbeschermingsmiddelen wordt gesloten

zlto---joris-baecke-084599-2

De internetconsultatie over gewasbeschermingsmiddelen wordt gesloten. Dat is bepaald door Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit


Het wijzigingsbesluit is genomen, zodat alternatieven voor chemische gewasbeschermingsmiddelen verplicht kunnen worden. Het gaat daarbij onder meer om alternatieven voor het toepassen van glyfosaathoudende middelen voor het doodspuiten van grasland, groenbemesters en vanggewassen. De alternatieven dienen te voldoen aan de criteria noodzakelijkheid, evenredigheid en geschiktheid, meldt het ministerie.

Op donderdag 13 juni zal de internetconsultatie gesloten worden. Momenteel is het voor agrarische ondernemers nog mogelijk om te reageren op de plannen van LNV. De alternatieven moeten voldoen aan criteria van noodzakelijkheid, evenredigheid en geschiktheid.

LTO Nederland heeft in een brief gereageerd op het liggend voorstel. Vanzelfsprekend is men fel tegen de plannen en heeft het dat standpunt ook met diverse argumenten gemotiveerd.