• Kijk terug webinar: Beregenen uit grondwater

    Exclusief voor ZLTO-leden is het webinar Beregenen uit grondwater terug te kijken. Johan Elshof en Rob Schrauwen gaan in op de actualiteit rond dit thema. 

    Slider homepage - beregenen
  • Meld problemen teruglevering zonne-energie

    Steeds meer boeren en tuinders plaatsen zonnepanelen op daken van stallen en schuren. Tegelijkertijd ontstaan er nu op veel plekken in het land grote problemen met het elektriciteitsnetwerk. Voor een effectieve belangenbehartiging is het noodzakelijk dat wij kunnen laten zien hoe groot het probleem is en wat de aard en omvang is. Wij roepen iedereen die dit probleem heeft op om zich via ons meldpunt te melden.

    Slider homepage - Zonnepaneel energie