• Aanpassingen in Brabantse omgevingsverordening door ZLTO-lobby

    De provincie heeft gereageerd op de inspraak zoals die door ZLTO en vele anderen in mei is gedaan op de ontwerp omgevingsverordening. Op een aantal punten heeft de lobby van ZLTO succes geboekt.

    _0006_Bas Aarts - koeien - weiland
  • Lobbyresultaten

    De belangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in het nieuwe maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO. 

    _0002_Joris Baecke - algemeen - bodem - grond