BodemUP: Haal meer uit je bodem

bodem.zlto-6760 (2)

Ga met ons aan de slag voor een betere bodemvruchtbaarheid, voor een betere benutting van nutriënten en om nog meer uit je bodem te halen. Wij begeleiden je in het nemen van de juiste stappen om de bodem op je bedrijf te verbeteren.

 


BodemUP logo - Licht (bw).pngDoel van het project

Voor 2027 willen we samen met meer dan 2000 boeren een zodanige bodemvitaliteit bewerkstelligen dat het bijdraagt aan het behalen van de opgaven van de Kaderrichtlijn Water en de Nitraatrichtlijn en wordt bijgedragen aan een robuust bodem- en watersysteem dat voorziet in goede gewasopbrengsten en maatschappelijke diensten. Dit doen we door potentiële coaches en deelnemers te interesseren voor deelname.

Waarom is dit belangrijk?

In een vitale bodem is geen sprake van verdichting en zijn het bodemleven, de beworteling en de bodemstructuur zo goed, dat de bodem, water en voedingsstoffen kan opnemen en vasthouden (sponswerking), voedingsstoffen optimaal worden benut en er resistentie is tegen ziekten en plagen. Een agrariër met een vitale bodem op zijn landbouwpercelen, heeft minder last van droogte en wateroverlast, gaat efficiënt met zijn meststoffen om en hoeft minder gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest te gebruiken om een goede gewasopbrengsten te realiseren

Hoe vliegen we dit aan?

Een gezonde bodem is dé basis voor een duurzame voedselproductie, voldoende en schoon (drink)water en meer biodiversiteit. Boeren en tuinders hebben hierin een cruciale rol. Door het optimaliseren van hun bodemmanagement kan de kwaliteit van de bodems worden versterkt. Brabantse boeren kunnen zich hierover laten adviseren door ‘bodemcoaches’.

Dit traject wordt je aangeboden door ZLTO. Samen met jou zoeken we uit hoe we met praktische maatregelen een efficiëntere nutriëntenbenutting realiseren. Door deel te nemen aan dit adviestraject krijg je drie jaar lang advies en draag je ook bij aan goed en veilig drinkwater voor je omgeving.

Wat mag je als deelnemer van ons verwachten?

  • Jaarlijks maken we samen een plan voor verbetering van minstens één perceel, op basis van veld en labanalyses. We begeleiden bij het selecteren, uitvoeren en evalueren van maatregelen op een perceel waarvan jij denkt of hoopt dat er winst te halen is.
  • In kennisbijeenkomsten bij jou of één van je buren vergelijk je onder begeleiding van een expert, elkaars plannen en wat je ervan verwacht of hoopt.
  • Extra inspiratie en kennis komt van een jaarlijkse excursie en specifieke demo’s over het onderwerp waar je meer over wilt weten, als groep of individueel.
  • Je bent onderdeel van het (landelijke) netwerk BodemUP. Dit is het netwerk van boeren die, net als jij, hun best doen op een constructieve en zichtbare manier te werken aan volhoudbare landbouw.
  • Binnen het netwerk BodemUP is kennis en zijn webinars, podcasts, e- learning en aankondigingen beschikbaar.

Jij bent in de lead

  • Als ondernemer beslis jij welke maatregel je wilt uitvoeren.
  • Samen met agrarische ondernemers uit de buurt spar je over bepaalde maatregelen.
  • Voer samen met de adviseurs je de maatregel uit.
  • Samen evalueer je het effect van de maatregel.

Wil jij ook meedoen aan BodemUP Brabant en ben je op zoek naar een adviseur die je helpt met jouw bodem? Laat het ons dan weten via info@bodemupbrabant.nl.

BodemUp Brabant is een samenwerking van:

Schermafbeelding 2023-06-05 142615.png

Netwerk Vitale Bodem

In april 2022 is het idee ontstaan om een (kennis)netwerk Bodem in Brabant op te zetten. Dit is besproken met een brede groep stakeholders. De behoefte is om bodemkennis meer te bundelen en om praktijk en kennisleveranciers dichter bij elkaar te brengen. 

Het netwerk is bedoeld voor iedereen die werkt aan een vitale landbouwbodem in Brabant: kennisinstellingen, bedrijven en overheden. Ieder werkt vanuit zijn of haar eigen perspectief en kwaliteiten aan een vitale landbouwbodem. Via het netwerk kunnen leden elkaar ontmoeten, onderling kennis uitwisselen, bottlenecks bespreken en informeren over de projecten waaraan wordt gewerkt. Door elkaar regelmatig te ontmoeten en daardoor elkaar beter te leren kennen, wordt het makkelijker om gebruik te maken van elkaars kwaliteiten en samen te werken. Het netwerk werkt nauw samen met BodemUP en faciliteert dat kennis op een efficiënte manier landt op het boerenerf. Op deze manier komen we sneller en efficiënter verder in het bereiken van een duurzamer agrarisch bodembeheer in Brabant.