Onze vereniging

Header website_0000s_0036_Cees Stoutjesdijk water op perceel akker gewas windmolens

ZLTO is de vereniging van en voor 13.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.


Als belangenvereniging zijn we de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. We werken hard om perspectief te creëren en te behouden voor agrarisch ondernemers. Ook bundelen we de krachten van onze leden en stimuleren we samenwerking en innovatie in de land- en tuinbouw.

Visie

Als boeren en tuinders hebben we een sleutelrol in de samenleving. We dragen bij aan het oplossen van de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. Tegelijkertijd maken we de waardevolle agrarische producten waar de samenleving om vraagt. Dat kan alleen als we de vrijheid krijgen om te ondernemen en we met onze producten een goed inkomen kunnen verdienen.

Organisatie

Verschillende teams werken binnen ZLTO samen voor de belangen van boeren en tuinders: 

Zoals elke vereniging heeft ZLTO een bestuurlijke organisatie die de leden zeggenschap op en participatie in de organisatie geeft. ZLTO bestaat uit 51 lokale afdelingen waarmee we altijd dicht bij onze leden staan. De organisatie werkt vanuit twee kantoren, een in Den Bosch en een in Colijnsplaat.

Met LTO Noord en LLTB werken we samen als LTO Nederland.