Onze vereniging

Header website_0000s_0036_Cees Stoutjesdijk water op perceel akker gewas windmolens

ZLTO is de vereniging van en voor 11.500 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en toekomstperspectief voor boeren en tuinders.


Als belangenvereniging zijn we de schakel tussen boeren en tuinders, de overheid, het bedrijfsleven en de maatschappij. We werken hard om perspectief te creëren en te behouden voor agrarisch ondernemers. Ook bundelen we de krachten van onze leden en stimuleren we samenwerking en innovatie in de land- en tuinbouw.

 

Missie

ZLTO is toonaangevend in het creëren én realiseren van perspectief voor haar leden die ondernemen in de groene ruimte door bij te dragen aan de continuïteit van de land- en tuinbouw. 

Visie

Boeren en tuinders hebben een sleutelrol in de samenleving en dragen bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. 

Organisatie

Verschillende teams werken binnen ZLTO samen voor de belangen van boeren en tuinders: 

  • Team Belangenbehartiging vertegenwoordigt de leden tegenover de politiek en de maatschappij;
  • Team Programma’s leidt innovatieve projecten die boeren en tuinders nog meer in hun kracht zetten;
  • Team Regionale belangenbehartiging vertegenwoordigt de leden tegenover de lokale politiek en in gebiedsprocessen;
  • Onze Relatiemanagers en informatielijn zijn een eerste aanspraakpunt voor vragen en ledenzaken;
  • Team Leden en Marketing voorziet je o.a. van actueel nieuws, informatie en relevantie bijeenkomsten.

Arvalis

Zoals elke vereniging heeft ZLTO een bestuurlijke organisatie die de leden zeggenschap op en participatie in de organisatie geeft. ZLTO bestaat uit lokale afdelingen waarmee we altijd dicht bij onze leden staan. De organisatie werkt vanuit twee kantoren, een in Den Bosch en een in Colijnsplaat.

Met LTO Noord en LLTB werken we samen als LTO Nederland.