Lid worden!

Drie ZLTO-ondernemerscoaches staan leden bij in zoektocht naar toekomstperspectief

Jasper Schel - Nieuwe Oogst

ZLTO heeft met Gemma van den Berg, Antoon Sanders en Veronique Verdurmen drie ondernemerscoaches in dienst. Zij komen in actie bij allerhande dilemma’s waar leden op hun bedrijf mee worstelen. ‘Wij proberen het hoofd weer fris te maken.’

Wat hebben leden aan een ondernemerscoach?
‘Als je kijkt wat er aan de hand is in de agrarische sector, dan is het voor ondernemers superbelangrijk dat ze een sparringpartner hebben die weet wat er op een boerenbedrijf en daaromheen allemaal speelt.
‘Een ondernemer heeft vaak goede adviseurs om zich heen voor de vaktechnische en financiële zaken. Maar ze hebben ook iemand nodig die het hele speelveld kan overzien en alles wat er op het bedrijf speelt met elkaar in verband kan brengen. De rode draad daarin is altijd de drie-eenheid mensen, geld en strategie.’

Leg dat eens uit?
‘Dat zijn de elementen waar het allemaal om draait bij een ondernemer. Ik teken ze vaak uit als drie grote cirkels die elkaar deels overlappen. De mensen die het doen, dus de ondernemer met zijn of haar naasten en de medewerkers en de intrinsieke waarden en motivatiebronnen die daarbij horen.
‘Dit team bepaalt ook voor een groot deel de koers die je met je bedrijf wilt varen, oftewel de strategie. En wat voor plannen je ook hebt, ze moeten natuurlijk wel haalbaar zijn en dan draait het ook om geld. Alle drie de elementen staan in verhouding met elkaar en moeten met elkaar in balans zijn.’

Hoe breng je daar structuur in?
‘We schetsen de loopbaan van een ondernemer altijd als een snelweg met een begin en een eind. Onderweg kom je heel veel afslagen en drempels tegen en dat maakt het soms lastig. Maar belangrijk is dat de ondernemers een doel hebben dat positief is en waar ze naartoe kunnen werken. Ondernemen is in de kern het bepalen van de route naar jouw toekomst.’

Dat is makkelijk gezegd. Soms zien ze door de bomen het bos niet meer.
‘Om daar overzicht in te krijgen, maken we gebruik van het ondernemerswiel. Daarin staan zes elementen waar een ondernemer altijd mee te maken heeft op het bedrijf. Dat zijn product/markt, kennis/innovatie, omgeving/maatschappij, personeel/arbeid, be-drijfsvoering en financieel resultaat.
‘Die elementen zijn er altijd en iedere dag. Een ondernemer is continu bezig om zijn energie daarover te verdelen. Daar helpen wij bij. Dat is zo cruciaal in de stappen die een ondernemer in zijn of haar bedrijf zet, want daarmee creëer je bewustwording.’

Is dat vaak nog een blinde vlek?
‘Wat we heel vaak zien, is dat ondernemers een muur opwerpen. Dat ze alleen maar van vandaag naar morgen kijken en continu tegen die muur oplopen. Bijvoorbeeld als de landbouwminister weer met nieuwe regelgeving komt of als milieuactivisten een protestactie houden.
‘Wij dagen agrarisch ondernemers uit om over die muur van het hier en nu heen te kijken en te kijken hoe het er over tien jaar uit moet zien.’

Waar begint u een gesprek mee?
‘Mensen voorop. We willen eerst de intrinsieke waarden en motivatiebronnen naar boven halen en in beeld hebben welke mensen er nog meer bij betrokken zijn. Dat is heel belangrijk.
‘Daarna gaan we kijken naar wat die ondernemer wil. Wat zijn de dromen en idealen en hoe moet het bedrijf er over een x aantal jaar eruit zien? Dat is waar veel mensen mee worstelen, omdat het bedrijf als het ware met hen op de loop is gegaan. Dat moet je echt voorkomen.’

Hoe bedoelt u dat?
‘Ondernemers kijken vaak naar wat er om hen heen gebeurt en denken dan bijvoorbeeld dat ze zelf ook groter moeten worden, omdat ze anders de boot missen. Dan gaan ze misschien met personeel werken en daar worden ze doodongelukkig van, omdat het helemaal niet bij hen als mens past.
‘Of dat in een familiebedrijf beslissingen worden genomen waar misschien niet iedereen het mee eens is, maar dat dit niet wordt uitgesproken. Dan kun je in een situatie terechtkomen waar je je helemaal niet lekker bij voelt.’

Wat zijn de belangrijkste vraagstukken waar ondernemers mee worstelen?
‘Het gaat heel vaak over elkaar begrijpen. Tussen bedrijfsopvolgers en ouders bijvoorbeeld, of tussen partners. En de verwevenheid tussen het familiesysteem met normen en waarden aan de ene kant en het bedrijfssysteem met kennis, kwaliteit en omzet aan de andere kant. Als je alleen al dat verschil laat inzien, wordt het vaak al veel gemakkelijker.
‘Ook het gebrek aan economisch besef speelt vaak een rol. Veel mensen snappen bijvoorbeeld niet waarom een bank een bepaalde bedrijfsontwikkeling niet meer wil financieren. Als wij het financiële plaatje doorprikken en de harde boodschap meegeven dat het op die manier niet verder kan, is er in het begin veel weerstand. Maar als wij uiteenzetten hoe het misschien wel kan, ziet die ondernemer dat uiteindelijk ook wel in.’

Dat is geen leuke boodschap voor die ondernemer.
‘Als wij doen wat iedereen doet, dan blijft het zoals het was. En dan worden die mensen niet geholpen. We willen eerlijk spiegelen. En ja, dat is soms best confronterend. Maar we blijven wel aan tafel zitten en zullen het de ondernemer wel vertellen. De toekomst is geen bevel, maar een ontdekkingstocht.’

Wie kloppen bij jullie aan?
‘Van mensen die om allerlei redenen geen toekomst meer zien voor hun bedrijf en de boel willen verkopen, tot jonge ondernemers die grootse plannen hebben. Maar ook mensen in bedrijfsovernametrajecten en ondernemers die worstelen met de veranderende wet- en regelgeving. Wij gaan er altijd naartoe.
‘Wij proberen het hoofd weer fris te maken. Daardoor denken ondernemers weer rationeler na en krijgen ze de route naar hun doel weer helder voor ogen.’

Drie ondernemerscoaches met ieder eigen specialisme


Naast Antoon Sanders zijn ook Gemma van den Berg en Veronique Verdurmen aan de slag als ondernemerscoach. ‘Alle thema’s die we behandelen zijn sectoroverschrijdend, dus we kunnen op alle soort bedrijven goed uit de voeten’, stelt Sanders.
‘Ook zijn we alle drie financieel economisch onderlegd. Wel hebben we ieder ons eigen specialisme. Zo zit Veronique meer in de akkerbouwsector en begeleidt ze veel bedrijfsovernames’, vervolgt de ondernemerscoach van de belangenbehartiger.
‘Gemma is mediator en gespecialiseerd in de intensieve veehouderij’, legt Sanders uit. ‘En ikzelf ben goed thuis in de varkenshouderij en het in kaart brengen van persoonlijkheidsprofielen, oftewel de mensgerelateerde vraagstukken.’
De drie ondernemerscoaches spijkeren hun kennis op coachingsgebied continu bij via opleiding en intervisie, laat Sanders weten.

Gerelateerd nieuws

2
Akkerbouw
17
2
Biologische land
18
2
Boomteelt en Vaste planten
19
2
Fruitteelt
20
2
Glastuinbouw
21
2
Konijnenhouderij
22
2
Melkgeitenhouderij
23
2
Melkveehouderij
2
2
Multifunctionele landbouw
24
2
Paardenhouderij
25
2
Paddenstoelenteelt
27
2
Pelsdierenhouderij
28
2
Pluimveehouderij
26
2
Schapenhouderij
29
2
Varkenshouderij
30
2
Vleeskalveren
31
2
Vleesveehouderij
142
2
Vollegronds tuinbouw
32
1
Toekomst van je bedrijf
14
6
Homepage
115