header_MFL

Zorglandbouw

Op een zorgboerderij gaan agrarisch werk en zorg hand in hand. Mensen met een hulp- of zorgvraag vinden op een zorgboerderij passende dagbesteding. Dit kan door mee te helpen op het agrarisch bedrijf, maar ook andere activiteiten zoals hulp in de moestuin, keuken of gewoon gezellig samen zijn. Ieder naar eigen kunnen. Zorg op maat.

Meestal gaat het om dagbesteding of dagopvang voor mensen die om wat voor reden dan ook veel zorg en begeleiding nodig hebben. Sommige zorgboerderijen bieden de mogelijkheid om ook op de boerderij te wonen of te logeren. Daarnaast zijn er ook zorgboerderijen die sociale activering, arbeidstraining of een begeleide werkplek aanbieden.

Verschillende doelgroepen

De meeste boerderijen richten zich op een specifieke groep mensen, dan kun je denken aan: - mensen met een verstandelijke beperking - mensen met autisme - jeugdzorg - (dementerende) ouderen - mensen met een burn-out - mensen met niet aangeboren hersenletsel maar er zijn ook zorgboerderijen die bewust kiezen voor een ‘mix’ van doelgroepen.

Federatie Landbouw en Zorg Nederland

De Federatie Landbouw en Zorg is de landelijke brancheorganisatie voor de sector landbouw en zorg. Ze professionaliseert de sector, faciliteert regionale organisaties van zorgboeren (waaronder ZLTO) en is aanspreekpunt voor stakeholders. Door de Federatie is er een speciaal kwaliteitswaarborg voor zorgboerderijen ontwikkeld: het kwaliteitssysteem ‘Kwaliteit laat je zien’; ruim 900 zorgboerderijen in Nederland werken op dit moment met het keurmerk. Met ISO, HKZ, NEN of PrezoCare kan een zorgboerderij ook aansluiten bij de Federatie Landbouw en Zorg.

Actief met zorglandbouw?

Overweeg jij om op jouw bedrijf te starten met het aanbieden van zorg of wil je jouw huidige aanbod uitbreiden? Dan is het van belang om goed na te gaan waar in uw regio markt voor is. Verder zijn de planologische mogelijkheden van jouw locatie bepalend. Arvalis kan je adviseren en ondersteunen in dit traject met bouwvergunningen en wijzigingen rondom bestemmingsplannen. Ook voor juridisch advies, bedrijfsovername en dergelijke kun je hierbij terecht.  

Voor ondernemers met specifieke inhoudelijke vraagstukken is vanuit ZLTO een expertiseteam beschikbaar. Dit bestaat uit zorgboeren, die bereid zijn om anderen te helpen vanuit de eigen ervaring en expertise. Daarnaast coördineert ZLTO studiegroepen van zorgboeren, welke met elkaar actualiteiten, kennis en ervaringen uitwisselen. Wil je meer weten, neem dan contact op met de ZLTO Informatielijn., 073 217 33 33 of info@zlto.nl.