header_MFL

Boerderij educatie (klasseboeren)

ZLTO richt zich op de ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en educatie op groene plekken. Kinderen laten zien waar melk vandaan komt, waar hun voedsel vandaan komt en wat er verder allemaal uit de grond komt is belangrijk.

Waar zetten we ons voor in?

  • Verder ontwikkelen en professionaliseren van Platform Boerderijeducatie.
  • Een landelijke dekking van boerderijeducatie realiseren.
  • Het zoeken naar een goed verdienmodel voor educatieboeren door verbinding met onderwijs en natuur & milieu educatie.

Klasseboeren - Met de klas de boer op!

De Klasseboeren zijn boerenbedrijven die een veilige en interessante omgeving aanbieden voor leren in de praktijk. De agrarische ondernemers zijn didactisch goed onderlegd en bieden scholieren de kans om van het boerderijleven te komen leren. Leren door beleven! De Klasseboeren voldoen aan het kwaliteitssysteem voor boerderijeducatie en de aangeboden leerstof sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs.

De educatieve boerderijbezoeken zijn geschikt voor alle leerlingen, van basisschool tot beroepsonderwijs, speciaal of regulier. De inhoud van het bezoek wordt voor iedere groep afgestemd met de leerkracht. Meer informatie: www.klasseboeren.nl

Filmpje Klasseboeren

Klasseboeren maakt deel uit van het Platform Boerderijeducatie Nederland, een samenwerking van regionale initiatieven van boerderijeducatie, LTO Nederland en ZuivelNL.

Meer over boerderij educatie