header_MFL

Plattelands toerisme

ZLTO ziet toerisme en recreatie bij (voormalige) agrarische bedrijven als een ontwikkeling waarbij ondernemers inspelen op een bepaalde behoefte van consumenten aan vrijetijdsbesteding op het platteland. Onder plattelandstoerisme vallen allerlei vormen van verblijfs- en dagrecreatie, zoals (mini)campings, bed & breakfasts, groepsaccommodaties, excursies, workshops, theetuinen, boerengolf en kinderfeestjes op bedrijven in de groene ruimte. Jezelf onderscheiden in deze concurrerende markt is van belang. Het bieden van beleving en goed gastheerschap zijn sleutelwoorden voor succes.

Voor een gunstig ondernemersklimaat en een professionele bedrijfsvoering zet ZLTO zich in om zaken als omgevingsbeleid, marktversterking en ontwikkeling van het ondernemerschap te organiseren. Hiervoor heeft ZLTO een breed netwerk zowel regionaal als provinciaal als landelijk van overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Signalen van belangrijke zaken die spelen, zijn aan ons door te geven. Met regelmaat delen we interessante inzichten, organiseren wij (thema)bijeenkomsten en informeren we over actualiteiten. Ook nemen we initiatieven voor bijvoorbeeld breedbandinternet en verbetering van de infrastructuur in het buitengebied.

Wil je jouw toeristische activiteiten verder ontwikkelen of ben je jezelf aan het oriënteren of het iets voor jou zou kunnen zijn? ZLTO helpt je graag op weg!

Starten of uitbreiden met toerisme en/of recreatie

Overweeg jij om op jouw bedrijf een toeristische tak te starten of wat je op dit vlak al aanbiedt uit te breiden? Dan is het allereerst van belang om goed na te gaan waar in jouw regio markt voor is. Verder zijn de planologische mogelijkheden van jouw locatie bepalend. Als het gaat om horeca in het buitengebied, gelden hiervoor ook restricties. Bij ZLTO kun je een voor gemeenten opgestelde handreiking opvragen. Verder gelden diverse andere regels waar je aan dient te voldoen zoals voor legionellacontrole en veiligheid van speeltoestellen. Door het in beeld brengen van welke investeringen gedaan moeten worden en wat aan jaarlijkse opbrengsten en kosten is te verwachten, krijg je zicht op het mogelijke rendement. Tot slot is het voornaam om na te denken over de marketing en promotie om jouw aanbod onder de aandacht bij potentiële klanten te brengen.

ZLTO kan je ondersteunen bij de te nemen stappen, je begeleiden bij het vergunning traject, inzicht geven in verdere regelgeving, het uitwerken van (ver)bouwtekeningen, maken van een rendementsberekening, het schrijven van een businessplan voor het verkrijgen van (bancaire) financiering en het opzetten van een goede marketingstrategie.

Verbeteren van uw toeristische activiteiten en organisatie

Je hebt reeds één of meerdere vormen van toerisme en/of recreatie op jouw bedrijf en wilt dit succesvol houden? Om in trek te blijven bij de (potentiële) klanten, is het belangrijk om regelmatig te monitoren hoe het gaat en te blijven vernieuwen en ontwikkelen. Heb je inzicht in (veranderende) behoeften en hoe daarop is in te spelen? Loop je op schema met jouw vooraf geplande terugverdientijd? Kun je kosten besparen? Heb je alles goed georganiseerd en besteed je jouw tijd op de gewenste wijze? Weten jouw klanten je goed te vinden en komen zij ook regelmatig terug? Heb je een goede website, benut je de mogelijkheden van sociale media en presenteert jij jouw aanbod op de juiste kanalen?

Voor een persoonlijk advies of een ondernemingsspiegel kun je bij ons terecht. Ook is het mogelijk om deel te nemen aan onze workshops en trainingen gericht op het vinden en binden van klanten.