header_MFL

Agrarische kinderopvang

Boerderijen die kinderen van anderen opvangen noemen we agrarische kinderopvang. Dit kan in grootte variëren van gastouderschap tot opvang in groepen met hulp van personeel. Agrarische kinderdagverblijven en bso’s zijn specialisten in buitenspelen en natuur voor kinderen. Kinderen vinden het leuk om dieren te aaien en te verzorgen, ze voelen zich door dieren begrepen en ze krijgen een verantwoordelijkheidsgevoel.

VAK

Steeds meer bedrijven zijn aangesloten bij branche organisatie VAK en werken met kwaliteitssystemen. Agrarische kinderopvang weet zich te onderscheiden van reguliere kinderopvang; groen wordt gezien als hip. Agrarische kinderopvang beperkt zich niet alleen tot 0-4 jaar. Ook voor buitenschoolse opvang (BSO) gaan kinderen naar de boerderij.

De groene ruimte, dieren

Een agrarisch bedrijf biedt meerwaarde voor de kinderopvang. De aanwezige ruimte en de directe beleving van natuur en dier leveren een bijdrage aan een gezonde ontwikkeling van het kind. Om kinderopvang aan te bieden, moet een agrarisch ondernemer aan bepaalde wetten en regels voldoen die vallen onder de Wet Kinderopvang. Zo worden er veiligheidseisen gesteld, moet het bedrijf rekening houden met de Wetgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu en zijn er regels betreffende CAO’s, personeel- en pedagogisch beleid. ZLTO kan u de weg wijzen in de opstart van een agrarische kinderopvang hierbij wordt er nauw samengwerkt met de Vereniging Agrarische Kinderopvang.

Lees meer over agrarische kinderopvang