ICAReS wil remote sensing stap verder brengen

Welke kansen biedt de inzet van drones voor de land- en tuinbouw? Dat is een van de vragen die centraal staan in het project ‘Innovation Cluster Accelerating Remote Sensing’ (ICAReS). ZLTO is als partner betrokken bij dit internationale project.

In ICAReS werken elf internationale partners samen om de kansen voor het gebruik van drones in de sectoren natuur, agrarisch, civiel en water nader te verkennen. ZLTO is verantwoordelijk voor projecten in de agrarische sector in de vier deelnemende landen. ‘Steeds meer boeren hebben interesse om informatie van luchtbeelden en data te gebruiken voor hun gewassen en de bodem. Daarmee kunnen ze hun percelen plaats specifiek managen’, vertelt projectleider John Bal van ZLTO. ‘Als een perceel in beeld wordt gebracht zonder dat dit betreden hoeft te worden, dan noemen we dit remote sensing. Die beelden kunnen worden gemaakt met een satelliet, vliegtuig, helikopter of drone.’

Volgens de projectleider biedt remote sensing diverse voordelen voor de agrarische sector. ‘Het inspecteren van percelen met een drone gaat vele malen sneller dan wanneer je lopend of rijdend door het veld moet voor een inspectie. Daarnaast kan een drone met verschillende camera’s en sensoren worden uitgerust, zodat we allerlei nieuwe informatie over een perceel kunnen verzamelen’, vertelt hij.

‘Denk aan het vochtgehalte in de bodem; dat te bepalen is met behulp van warmtebeelden. Of het in kaart brengen van gewasindices met behulp van spectrale camera’s. Op deze manier kunnen afwijkingen aan gewassen eerder worden ontdekt en kunnen boeren sneller maatregelen nemen’, stelt Bal. ‘Tot nu toe is er veel gepraat over precisielandbouw, maar wordt er nog maar weinig mee gedaan. Ons doel met ICAReS is om remote sensing een stap verder te brengen, zodat telers er in de toekomst echt iets mee kunnen bereiken.’

Dronepiloot Bert Rijk van Dronewerkers heeft in het kader van ICAReS samen met adviseur akkerbouw Huub van der Velden van ZLTO proefvluchten uitgevoerd. Hij zegt dat in de Nederlandse landbouw een nieuw tijdperk aanbreekt. Rijk: ‘De potentie van drones wordt steeds duidelijker. Een groot voordeel voor de agrarische sector is dat je met een drone op één kaart een heel perceel in beeld kunt brengen.’

‘We hebben samen met ZLTO een aantal proeflocaties opgezet. De informatie die we hier verzamelen, wordt vervolgens besproken met de boer en de teeltadviseur. Daarna kijken we hoe we deze informatie verder kunnen gebruiken.’

Van der Velden vult aan: ‘Met een drone meten we niet alleen het stikstofgehalte van gewassen. We kunnen ook plantsapanalyses uitvoeren en waarden als magnesium, mangaan en fosfaat vaststellen. Daarmee kunnen we beter zien wat er aan de hand is op een perceel.’

Volgens Rijk zijn percelen relatief klein voor drones. ‘In het buitenland heb je aaneengesloten percelen van 200 hectare, terwijl in Nederland de gemiddelde perceelgrootte een paar hectare bedraagt. Toch lopen we hier vaak voorop met dit soort ontwikkelingen. Die kansen moeten we optimaal benutten.’

Wil je ook meer halen uit je kaartmateriaal? Iedereen kan deze beschikbar stellen voor test- en demolocaties. Of ben je leverancier van remote sensing toepassingen en kun je een internationaal netwerk goed gebruiken? Neem dan contact op met Adviseur Bedrijven Plant John Bal.