‘Boer kan bijdrage leveren aan energietransitie’

In het NatLab in Eindhoven werd op 14 september de E-day gehouden. De dag werd georganiseerd door de Brabantse Energie Alliantie (BEA). De Brabantse energietransitie en samenwerking met elkaar stonden centraal. ZLTO was een van de deelnemers aan E-day.

Een van de doelstellingen van Brabant is dat in 2020 zo’n 14 procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt. Om deze doelstelling te bereiken moeten nu al alle zeilen worden bijgezet. Dit is pas het begin, want in 2050 moet de Brabantse samenleving in 2050 energieneutraal zijn.

‘In de komende jaren gaat er ontzettend veel veranderen op het gebied van energievoorziening’, voorspelt Remco Beekers, boomkweker en regiovoorzitter ZLTO West-Brabant. ‘Het gebruik van fossiele brandstoffen gaat afnemen, terwijl zon, wind en biomassa steeds belangrijker worden als duurzame energiebronnen. Dat is een innovatief proces en biedt ook kansen voor agrariërs.’

Bij innovaties zie je wel vaker dat de regelgeving nog niet is aangepast op de nieuwe omstandigheden. ‘Daarnaast moeten marktpartijen gaan kiezen welke vorm van energie zij het meest interessant en aantrekkelijk vinden. Als ZLTO proberen wij onze leden zo goed mogelijk te adviseren en te ondersteunen in dit proces.’

Volgens Ton van Korven, projectleider Bio-economie bij ZLTO, kunnen boeren een substantiële bijdrage leveren om de energiedoelstellingen voor de toekomst te realiseren. ‘Op de daken van de schuren zijn bijvoorbeeld eenvoudig zonnepanelen te plaatsen. Ook op het gebied van windenergie en biomassa bieden boerenbedrijven vele mogelijkheden’, aldus Van Korven.

‘Wij zien ook dat steeds meer groepen boeren en tuinders actief aan de slag gaan met het produceren van energie. Zij willen graag meehelpen om lokale energieketens te sluiten.’ Deze trajecten verlopen volgens de projectleider in veel gevallen niet zonder problemen. ‘Met name in dorpen kan de samenwerking met boeren en tuinders op het gebied van energieproductie een groot verschil maken. Maar in veel gemeenten komt deze samenwerking maar moeizaam op gang. Vaak is er nog geen duidelijke wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er vaak vragen over de financiering en zit niet iedereen te wachten op de komst van een vergistingsinstallatie, zonneparken of een windmolen in de nabije omgeving.’

Van Korven hoopt tijdens E-day in contact te komen met mensen die ideeën en oplossingen hebben om energieproductie op boerenbedrijven verder te brengen. ‘De meeste mensen willen een energieneutrale samenleving, maar we lopen nog altijd aan tegen veel geneuzel in de wet- en regelgeving. Er zit enorm veel potentie bij boerenbedrijven om energie op te wekken, maar de ondernemers stuiten continu op weerstand in hun omgeving.’

Wil je ook een bijdrage leveren aan de energiedoelstellingen of draag je als marktpartij hieraan bij en wil je in contact komen met leden? Stuur gerust een e-mail naar projectleider Bio-economie Ton van Korven.

Gerelateerd nieuws

6
Nieuwsbrief
152