Toekomstbestendige stallenkopie-header

Zoektocht naar toekomstbestendige stallen

Veel boeren staan op dit moment, of komen binnenkort op het punt dat ze hun stallen gaan aanpassen. Voor veel boeren moet dit door gewijzigd provinciaal beleid ineens sneller dan afgesproken. ZLTO doet haar best om deze beleidswijziging van tafel te krijgen. Toch kunnen boeren niet afwachten en moeten zij zich verdiepen in het aanpassen van hun stallen. Omdat ze moeten voldoen aan regelgeving, of omdat ze hun stallen willen verbeteren en toekomstbestendig willen maken. 

De taskforce Toekomstbestendige stallen wil zorgen voor meer goedgekeurde stalsystemen waardoor boeren hun stallen kunnen verbeteren. Dit is beter voor mens, dier, omgeving, milieu en boer. Met het openstellen en bij elkaar brengen van kennis, netwerk, financiën en praktijkvoorbeelden, wil de taskforce hieraan bijdragen.

Stand van zaken innvoatieve stalsystemen vind je in het innovatieoverzicht

ZLTO Toekomst stallen

Waar begin je?

Als je je stalsysteem wil aanpassen, dan moet je weten welke goedgekeurde stalsystemen er zijn én welke nieuwe goedgekeurde systemen eraan komen. Op deze site vind je een compleet overzicht dat je kan helpen bij het maken van een keuze voor het aanpassen van je stal. Deze site is nog in ontwikkeling, maar binnenkort vind je hier een compleet overzicht per diercategorie:

Op deze pagina van de provincie Noord-Brabant vind je veel relevantie informatie over de Verordening waar veehouders aan moeten voldoen, het actuele overzicht van beschikbare stalsystemen en regelingen.

Vier verschillende manieren van emissiereductie bij de bron

Wanneer mest en urine bij elkaar komen, ontstaat ammoniak. Met de aanpassing van de stalsystemen wordt de uitstoot aan ammoniak beperkt. We richten ons vooral op de aanpak van emissie bij de bron door:  

  • Koelen: Hoe koeler de mest, hoe minder ammoniak vrijkomt. Als de mest 15 graden of kouder is, komt er nauwelijks nog ammoniak vrij.  
  • Scheiden: Wanneer urine en vaste mest bij elkaar komen, ontstaat er ammoniak. Door te voorkomen dat deze bij elkaar komen of deze zo veel mogelijk van elkaar te scheiden, komt er nauwelijks nog ammoniak vrij.  
  • Contactoppervlak verkleinen: Ammoniak komt vrij als de mest in contact staat met lucht. Door het contact met de lucht te verkleinen is er minder
  • Verdunnen met water: Door mest op te vangen in water, wordt de ammoniumconcentratie verdund en komt er minder ammoniak vrij.  

Bekijk de infographic over manieren van emissiereductie.

Klik op één van de onderstaande logo's om de website van de ondernemersorganisaties te bezoeken.