Nieuwe stalsystemen melkvee

Toekomstbestendige stallen melkveehouderij

Als je je stalsysteem wil aanpassen, dan is je eerste vraag: uit welke goedgekeurde stalsystemen kan ik kiezen? Lees verder als je een duidelijk overzicht wil van welke stalsystemen goedgekeurd zijn, maar ook welke in ontwikkeling zijn.   

Melkvee-1

Klik op de afbeelding om te vergroten

Goedgekeurde stalsystemen

Momenteel zijn deze stalsystemen goedgekeurd en toepasbaar voor de melkveehouderij:  

Stalsystemen die in ontwikkeling zijn

Er komen steeds meer stalinnovaties die emissies bij de bron aanpakken. Vermindering van fijnstof, minder uitstoot van ziekteverwekkers en een beter stalklimaat is beter voor de gezondheid van dier, boer en buren. Voor melkveehouderij zijn onderstaande stalsystemen in ontwikkeling.

De lijst is niet compleet, maar dit zijn de initiatieven welke bij ons bekend zijn. Mocht jouw idee ontbreken dan horen we het graag.

Andere ideeën? Wij helpen bij de realisatie.

Het kan zijn dat er nog geen goedgekeurd stalsysteem is wat aan jouw wensen voldoet. Loop je zelf met een idee rond of wil je met jouw expertise aanhaken op een lopend initiatief, neem dan contact op met de taskforce toekomstbestendige stallen via toekomstbestendigestallen@fme.nl.

De taskforce stimuleert bestaande initiatieven om een stap verder te komen. Daarnaast gaat het bij concrete vragen op zoek naar technologiebedrijven, ontwikkelaars of onderzoekers die het idee verder gaan ontwikkelen. We zijn ons bewust dat deze ideeën niet goedgekeurd zullen zijn voor 2020, maar ook na deze datum is het van belang dat ontwikkelingen in de sector doorgaan.

Groene vlag roosters

Ligboxenstal met roostervloer voorzien van een bolle rubber toplaag, met mestschuif/

Leverancier: Den Boer beton
Stalbeschrijving: BWL 2010.31.V4 (RAV A 1.10)
Type: Roostervloer
Ammoniakuitstoot:  7,0
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca. €135,-
Meer informatie: http://www.denboerbeton.nl/assortiment/groene-vlag-roosters/

 

ECO-vloer

Ligboxenstal met roostervloer voorzien van cassettes in de roosterspleten en mestschuif.

Leverancier: Anders beton
Stalbeschrijving: BWL 2010.34.V6 (RAV A 1.13)
Type: Roostervloer
Ammoniakuitstoot: 6,0
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca. €125,-
Meer informatie: https://andersbeton.com/nl/eco-vloer?gclid=EAIaIQobChMIoJeE69-I3wIVged3Ch0_LAldEAAYASAAEgIigPD_BwE

 

Welzijnsvloer W4

Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mest-afstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif.

Leverancier: HCI betonindustrie
Stalbeschrijving: BWL 2010.35.V5 (RAV A 1.14)
Type:

dichte vloer

Ammoniakuitstoot: 7,0
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca. €65,-
Meer informatie:

http://www.cementenbeton.nl/publicaties/agrabeton/agrabeton-artikelen/qwinpro-nieuwe-speler-nieuwe-vloer

 

Profielvloer C6

Ligboxenstal met geprofileerde vlakke vloer met hellende sleuven, regelmatige mest-afstorten voorzien van afdichtflappen, met mestschuif.

Leverancier: Concrelit
Stalbeschrijving: BWL 2010.35.V5 (RAV A 1.14)
Type: Dichte vloer
Ammoniakuitstoot: 7,0
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca. €75,-
Meer informatie:

http://www.concrelit.nl/Product/profielvloer-c6

 

 

Berkel Beton

Ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mest-afstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif.

Leverancier: Berkel Beton
Stalbeschrijving:

BWL 2013.01.V2 (RAV A 1.21)

Type: Dichte vloer met mestspleten
Ammoniakuitstoot: 7,0
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca. €70,-
Meer informatie:

http://www.berkelbeton.nl/

Subsidiemogelijkheid:

First movers en jonge veehouders subsidie

 

Qwinpro welzijnsvloer

Ligboxenstal met vlakke vloerplaten met tegelprofiel, hellende sleuven en regelmatige mest-afstorten voorzien van afdichtflappen of -kleppen en mestschuif. Spleten schuin in element.

Leverancier: Qwinpro
Stalbeschrijving:

BWL 2013.01.V2 (RAV A 1.21)

Type: Dichte vloer met mestspleten
Ammoniakuitstoot: 7,0
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca. €65,-
Meer informatie:

https://www.infomil.nl/publish/pages/119094/bwl_2013_01_v2.pdf 

Subsidiemogelijkheid:

First movers en jonge veehouders subsidie

 

 Emissiearme sleuvenvloer G6

Ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven met urineafvoergat en hellende dwarsgroeven, aangesloten gelegd voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif.

Leverancier: Swaans beton
Stalbeschrijving:

BWL 2013.04.V2 (RAV A 1.23)

Type: sleuvenvloer
Ammoniakuitstoot: 6,0
Reductiepercentage: 54%
Prijs per m2:  ca. €85,-
Meer informatie:

https://www.swaansbeton.com/nl/agra-producten/product/6/Emissiearme-sleuvenvloer-G6

Subsidiemogelijkheid:

First movers en jonge veehouders subsidie

 

V17 Agro

Rubbermat met groeven in de dwarsrichting incl vingerschuif. 

Leverancier: V17AgroBV
Stalbeschrijving: BWL 2018.06 (RAV A.1.33)
Type: Rubbervloer welke toegepast kan worden op bekistingsvloer of op rundveeroosters
Ammoniakuitstoot: voorlopige emissie 7.1
Verwachting: is toegevoegd aan RAV lijst
Meer informatie: https://v17agro.nl/   
Subsidiemogelijkheid:

First movers en jonge veehouders subsidie

Meadowfloor

De bestaande roosters worden voorzien van rubber, composiet en afsluitklepjes. 

Leverancier: Proflex 
Stalbeschrijving: BWL 2015.05.V1 (RAV A 1.28) 
Type: Roostervloer 
Ammoniakuitstoot:  6.0 
Meer informatie:

http://www.proflexbetonproducten.com/producten/meadowfloor/  

Subsidiemogelijkheid:

First movers en jonge veehouders subsidie

Emissiearme plaatvloer G6

Ligboxenstal met geprofileerde vloerplaten met sterk hellende langssleuven en hellende dwarsgroeven, voorzien van emissiereductiekleppen, met mestschuif

Leverancier: Swaans beton
Stalbeschrijving: BWL 2013.04.V2 (RAV A 1.23)
Type: plaatvloer
Ammoniakuitstoot: 6.0 
Reductiepercentage: 54%
Prijs per m2:  ca € 75,-
Meer informatie: https://www.swaansbeton.com/nl/agra-producten/product/56/Emissiearme-plaatvloeren-G6
Subsidiemogelijkheid: First movers en jonge veehouders subsidie

 

ERGO-vloer

Ligboxenstal met roostervloer met hellende groeven of hellend gelegd, voorzien van afdichtkleppen in de roosterspleten en met mestschuif

Leverancier: Anders beton
Stalbeschrijving: BWL 2013.05.V4 (RAV A 1.24)
Type: Roostervloer
Ammoniakuitstoot: 7.0 
Reductiepercentage: 46%
Prijs per m2:  ca € 75,-
Meer informatie:

https://andersbeton.com/nl/nieuws/stal-met-ergo-vloer-broekland-nl

 

Lopende initiatieven

Het Kwatrijn

Het Kwatrijn is een diervriendelijke en energiezuinige melkveestal met veel ruimte voor de koeien. Het Kwatrijn heeft een innovatief vloersysteem. De urine zakt via gaatjes in de vloer naar beneden en wordt verzameld in een ondergrondse put. De vaste mest wordt met een speciale mestrobot, opgelepeld en in de mestopslag verzameld. Doordat vaste mest en urine niet worden vermengd is er nauwelijks ammoniakemissie en is er een efficiëntere toepassing van de meststoffen mogelijk.  

Leverancier: Swaans beton
Stalbeschrijving: Nog onbekend
Type: Urine en vaste mest wordt gescheiden opgevangen
Ammoniakuitstoot: De ammoniakemissie is berekend op 4,6 kg per dierplaats per jaar bij beweiding, tegenover 7 tot 8 kg bij een MDV-ligboxenstal en 7 tot 11 kg bij een vrijloopstal
Verwachting: Oriënterende metingen zijn gedaan. Nu wordt gezocht naar nog drie testlocaties om metingen uit te voeren. Officiële metingen moeten nog gedaan worden. Duurt nog 2-3 jaar voordat mogelijke goedkeuring bekend wordt.
Meer informatie:

http://www.kwatrijn.com/concept   

High Welfare Floor

De vloer is doorlaatbaar, zodat mest en urine zo snel mogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden.   

Leverancier: Koeientuin en ID Agro 
Stalbeschrijving: Nieuwe generatie gepatenteerde kunststof vrijloopvloer; HWF 2.0  
Type: vrijloopstalconcept met kunststof bodem 
Ammoniakuitstoot: Scheiden bij de bron, meetwaarde nog niet bekent. Vrijloopstallen zijn momenteel nog steeds vrijgesteld van de emissie eisen. 
Verwachting: Recent zijn ammoniakmetingen afgerond. Vloer is in ontwikkeling.  
Meer informatie:

https://www.idagro.nl/producten/high-welfare-floor  

Jumpstart

Coöperatie Jumpstart staat voor het rendabel winnen van groene energie uit mest met een monomestvergister op het melkveebedrijf. Diverse emissiearme vloeren kunnen gebruikt worden, omdat die geschikt zijn om mest dagvers uit de stal te verwijderen. Jumpstart is geen emissiearm vloersysteem, maar betreft een monovergister.  

Leverancier: Friesland Campina 
Stalbeschrijving: -
Type: Monovergister
Ammoniakuitstoot: -
Verwachting: Pilotfase
Meer informatie:

https://www.jumpstartua.nl/  

 

Cowtoilet

Leverancier: Hanskamp
Stalbeschrijving:

Het innovatieve CowToilet is een automatisch en vrijwillig urineersysteem. Het CowToilet maakt gebruik van een natuurlijk zenuwreflex die een plasneiging bij de koe veroorzaakt. Deze eeuwenoude techniek is geautomatiseerd door het Hanskamp CowToilet. Op een speciaal krachtvoerstation in het melkveestal wordt het CowToilet geplaatst. Na het eten van haar brok, wordt de koe uitgenodigd om in het toilet te plassen. Het CowToilet wordt op de banden van de uier van de koe geplaatst.

Het Toilet beweegt zachtjes mee met de koe. De techniek zoekt de zenuw, tikt deze aan en dit veroorzaakt een zenuwreflex waardoor de koeien gaan plassen. De urine wordt opgevangen in het reservoir van het CowToilet en wordt daarna afgezogen en apart opgeslagen.

 

Koeien zijn gewoontedieren. Na verloop van tijd leggen ze de link dat na het eten van krachtvoer er geplast wordt

Type: Urineersysteem
Ammoniakuitstoot: De producent verwacht dat het systeem op 5kg uit komt.
Verwachting: Binnenkort wordt een bijzondere emissiefactor aangevraagd. De Voorlopige emissiefactor wordt begin 2020 verwacht.
Meer informatie: https://www.hanskamp.nl/ 

 

Filterfloor

Leverancier: Filterfloor solutions
Stalbeschrijving:

Filterfloor is een emissiearm kunststof vloersysteem dat drijfmest voorkomt door mestscheiding bij de bron.
Het Filterfloorpaneel werkt zoals de bodem in de vrije natuur, de urine wordt opgenomen door de bodem en de dikke fractie blijft op het oppervlakte liggen
waardoor het niet met elkaar in contact komt. In een bestaande of nieuwbouwstal wordt de urine en vaste mest gescheiden opgeslagen waardoor er naast ammoniak ook mestgassen(=broeikasgas) 
worden gereduceerd. Het verende karakter zorgt voor loopcomfort en waarborgt een continue doorstroom van urine.

Type: Bestaand en nieuwbouw, kelderloos, traditionele- en potstalsystemen
Ammoniakuitstoot: De producent verwacht een ammoniak emissie van < 4kg en een aanzienlijke reductie op onder meer methaan,
lachgas, kooldioxide
Verwachting: Binnenkort wordt een bijzondere emissiefactor aangevraagd. 
Meer informatie: https://filterfloor.nl/ 

 

Dairy Welfare vloer

Klik hier voor meer informatie.

Lely Sphere

Emissiearme stal inclusief mestverwerking. 

Klik hier voor meer informatie.

Bekijk meer lopende initiatieven