banner geitenhouderij

Geiten

De geitenhouderij moet in 2023 voldoen aan de eis van 70% ammoniakreductie. Op dit moment zijn naast luchtwassers nog geen andere stalsystemen beschikbaar die dit kunnen realiseren.

Het toepassen van een luchtwasser vraagt het sluiten van de stal. De wens van veel geitenhouders is het open karakter van hun stal te behouden. Daarom is het belangrijk andere stalsystemen te ontwikkelen.

Urgentie

Bij de geitenhouderij is een jaar uitstel gekregen op de ammoniakregels en stallen hoeven pas in 2023 aangepast te zijn in plaats van 2022. Innovatie en ontwikkeling van goede stalsystemen kost tijd. Om betrouwbare systemen te ontwikkelen, moet er goed gemeten worden. Voor de geitensector loopt een gezondheidsonderzoek naar longontsteking. We kiezen er bewust voor om de resultaten van dit onderzoek niet af te wachten, maar alvast innovatie in gang te zetten. Zodra de resultaten van het gezondheidsrapport beschikbaar zijn, worden deze meegenomen in de onderzoeken en beginnen we vanaf dat moment niet vanaf nul.

Gezamenlijk traject

Om versnelling te creëren, krachten te bundelen en te leren van elkaar zijn we één project gestart waarin we meerdere lopende initiatieven onderzoeken. Hierbij worden emissies integraal en bij de bron aangepakt. Ook wordt gekeken of systemen welke reeds getest worden bij andere diersoorten ook voor geiten zouden kunnen werken.

Bij het gezamenlijke traject proberen we de geitenhouders aan te haken middels de studieclub geitenhouderij, Vakgroep geitenhouderij, Amalthea en Agrifirm. Ook zoeken we ondersteuning bij het ministerie van LNV.

Bij geiten worden de volgende systemen onderzocht:

 • urine doorlatende dichte vloer (versnelde urineafvoer)
 • schijnvloer van strorooster met daaronder riolering voor versnelde urineafvoer i.c.m. met potmanagement
 • conditionering van de stallucht i.c.m. potmanagement
 • binden van ammoniak in stalmest met kleimineralen
 • meermaals per dag toevoegen van micro-organismen aan de stalmest in de pot
 • koelen van de pot

Testbedrijven gezocht

Sommige initiatieven komen vanuit geitenhouders, pioniers, mensen met een visie en de wil om iets uit te testen om de sector verder te helpen. Ook zijn er al een aantal geitenhouders aangehaakt, waar de systemen in de stal onderzocht worden. Voor twee systemen zijn we nog op zoek naar stallen waar dit systeem getest kunnen worden; de urine doorlatende vloer en het koelen van de pot. Geintresseerd? Vul dan onderstaand formulier in. 

Stappenplan

Om het praktijkonderzoek te realiseren is het volgende stappenplan uitgewerkt:

 1. Oktober: inventariseren van perspectiefvolle emissie reducerende stalsystemen, benaderen bedrijfsleven en geitenhouders voor deelname
 2. November: bepalen welke emissie reducerende stalsystemen waar gerealiseerd worden, schrijven van projectvoorstel voor provincie Noord-Brabant
 3. December: optuigen van projectorganisatie, inrichten van projectgroep, inrichten van klankbordgroep
 4. V.a. februari 2020: start onderzoek: 
  • Fase 1 optimaliseren systemen (2020)
  • Fase 2 bijzondere emissiefactor o.b.v. case-controlmetingen
  • Fase 3 Proefstalmetingen doen op praktijkbedrijven

Nieuwe ideeën

Ben je een geitenhouder, technologiebedrijf, iemand uit een hele andere sector maar met een idee welke bij kan dragen aan de ontwikkeling van een integraal stalsysteem met brongerichte aanpak dan komen we graag met je in contact. Laat hieronder je gegevens achter en we nemen contact met je op.