Lid worden!
banner vleeskalveren

Toekomstbestendige stallen kalverhouderij

In Someren loopt een project waarbij verschillende potentiele innovaties voor de kalversector worden onderzocht. Voor blank vleeskalveren in zowel diepe als ondiepe mestkelders.

Het doel van dit project was in eerste instantie om te verkennen welke systemen perspectiefvol zijn. Het uiteindelijke doel is deze nieuwe stalsystemen gevalideerd te krijgen en zo beschikbaar te maken voor andere kalverenhouders. Bij het project zijn praktiserende kalverhouders, het bedrijfsleven, wetenschappers en belangenverenigingen betrokken om tot stalsystemen te komen die breed gedragen worden.

Bij kalveren wordt bij het project in Someren in 2.0-fase doorgegaan met het onderzoeken van:

  • dagontmesting via urine doorlatende mestband en urineafvoer via rioolsysteem
  • opvangen van mest in ammoniakarme vloeistof
  • koelen van mest in ondiepe kelder met rioolsysteem
  • koelen van mest in permanente mestopslag
  • goed doorlatend rooster (gecoat staal, 50 procent open) in combinatie met ondiepe kelder met rioolsysteem

Kan ik de systemen al aanvragen?

Nee dit kan nog niet. Vergunningen moeten aangevraagd worden, terwijl de systemen
nog niet zover zijn. Om betrouwbare systemen te ontwikkelen moet er betrouwbaar bemeten worden. Dit kost tijd. Omstandigheden zoals het weer en temperatuur, hebben allen effect op de meetresultaten. Ook is er tijd nodig om te kijken wat wel en niet werkt, optimaliseren van het systeem en praktijktesten.

Stappenplan

Fase 1.0 juni 2018 – november 2019
optimaliseren systemen
resultaten onvoldoende, wel perspectiefvolle systemen

Fase 2.0 nieuwe onderzoeksfase wordt nu opgestart
januari 2020 – april 2021
Gesubsidieerd door provincie Noord-Brabant (70%)

Case/control-metingen doen en voorlopige emissiefactor aanvragen

Fase 3.0 doorvoeren van perspectiefvolle systemen op praktijkbedrijf
juni 2020 - +/- 2023
Gesubsidieerd door provincie Noord-Brabant (70%)

Nieuwe ideeën

Ben je een kalverhouder, technologiebedrijf, iemand uit een hele andere sector maar met een idee welke bij kan dragen aan de ontwikkeling van een integraal stalsysteem met brongerichte aanpak? Dan komen we graag met je in contact. Laat hieronder je gegevens achter, dan nemen wij contact met je op. 

Relevante artikelen