NCB Participatie BLSF

BLSF (Brabant Life Sciences Seed Fund) richt zich op het investeren in ‘life sciences’ initiatieven. Het totale fonds bedraagt 8 miljoen euro, daarnaast is er samenwerking met het Spin Off fonds van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) van 4 miljoen euro.

Logo BLSF NCB Participatie

De initiatiefnemers naast NCB zijn Biox Biosciences, Rabobank, BOM en de Bossche Investeringsmaatschappij. Life sciences is onderzoek naar alles dat leeft. Het onderzoek richt zich dan op het biologische vlak.

BLSF verstrekt seed capital. Dat betekent dat BLSF zich richt op initiatieven die in het begin van de levensfase zitten, maar waarbij de technologie zich al bewezen heeft. De investering door BLSF is dan nodig om de technologie op grotere schaal te kunnen gaan toepassen en de markt op te kunnen gaan.

Begin 2010 is BLSF de eerste participatie aangegaan. Er zijn in totaal 7 participaties aangegaan, waarvan er één (Bionovion) succesvol is verkocht.

Dankzij het belang in BLSF vergaart ZLTO kennis over de laatste ontwikkelingen op life sciences gebied. Deze ontwikkelingen kunnen betrekking hebben op ziektevoorkoming of –bestrijding, maar ook op toepassingen voor specifieke teelten.

Meer informatie en contact

Bekijk voor meer informatie de website van BLSF. U kunt ook contact opnemen met onze adviseur voor vragen over deze participatie.