NCB Participatie BMC Moerdijk

Sinds 2008 produceert BMC Moerdijk hernieuwbare elektriciteit en een PK meststof uit pluimveemest. Dankzij de hoge en constante beschikbaarheid is BMC Moerdijk een stabiele producent van elektriciteit en een betrouwbare verwerker van pluimveemest.

dk-0709-moerdijk-bmc_centrale_pluimveemest_energie-(7)

De centrale is een initiatief van ruim 600 pluimveehouders die zich hebben verenigd in de Coöperatie DEP, Austrian Energy & Environment, DELTA Energy B.V. en NCB Participaties. Begin 2011 heeft NCB Participaties de aandelen BMC Moerdijk overgenomen van Austrian Energy & Environment.

Jaarlijks produceert BMC Moerdijk circa 285.000 MWh elektriciteit. Dit is ongeveer 90 tot 95% van het elektriciteitsverbruik van alle pluimveehouders in Nederland. Hiervoor wordt 430.000 ton pluimveemest gebruikt, wat overeen komt met circa 35% van de in Nederland beschikbare pluimveemest.

De as die na verbranding resteert wordt volledig ingezet als meststof in met name Frankrijk waardoor onder andere de aanwezige fosfaat en kalium weer terugkeren naar bodem en planten.

Op deze manier draagt BMC Moerdijk en dus ook NCB Participaties bij aan de reductie van CO2-emissies, de Nederlandse doelstelling om in 2020 14% van alle energie duurzaam op te wekken en stabiliteit op de pluimveemestmarkt.

Meer informatie en contact

• Bekijk de bedrijfsfilm hieronder:Bekijk de website of bekijk de folder van BMC Moerdijk.

Heb je nog vragen over deze participatie van NCB in Moerdijk, neem dan contact op met onze adviseur.