Lid worden!

NCB Participatie Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij

De Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij (TOM) werkt aan een gezonde, duurzame glastuinbouw in Noord-Brabant. De TOM is een samenwerkingsverband tussen ZLTO en Provincie Noord-Brabant.

me-0610-bleiswijk-kassen-landschappelijke-inpassing-(8)

De TOM bouwt aan evenwicht voor de glastuinbouw tussen het ondernemerschap en de maatschappij, door praktijk en beleid bij elkaar te brengen. Dit doet de TOM door de ontwikkeling van duurzame vestigingslocaties.

Kansrijke locaties waar tuinbouwbedrijven nieuwe mogelijkheden vinden en waar bedrijven uit kwetsbare gebieden volop de ruimte krijgen.

Verbinder

De TOM brengt tuinders, gemeenten en andere partijen met elkaar in gesprek. Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen worden de wensen en doelen van alle betrokken partijen realiseerbaar. Een voorbeeld van een belangrijk ontwikkelgebied is Dinteloord (Nieuw Prinsenland).

Meer informatie en contact

Bekijk de website over TOM of Nieuw Prinsenland. Heb je vragen over deze participatie van NCB, neem dan contact op met onze adviseur.