NCB Participatie LTO Bedrijven

LTO Bedrijven is een holding waarin LTO Noord, LLTB en ZLTO gezamenlijk participeren. Deze holding is in 2002 opgericht om gezamenlijk als LTO-organisaties de belangenbehartigingsrol te versterken en om voordelen te bieden aan hun leden.

Logo LTO Bedrijven

Dat kan in de vorm van administratieve lastenverlichting, financieel voordeel of gemak in de ruimste zin van het woord. Er wordt op bedrijfsmatige wijze gewerkt, waarbij nieuwe bedrijfsactiviteiten kunnen worden gestart als deze strategische of operationele voordelen bieden voor de leden en voldoende renderend kunnen worden gemaakt.

Drie dochtermaatschappijen

LTO Bedrijven heeft drie dochtermaatschappijen en een participatie. De dochtermaatschappijen zijn LTO Seizoenarbeid B.V., Agripers B.V. en LTO Ledenvoordeel B.V. De participatie is GreenlinQdata, waar ook NCB Participaties aandeelhouder in is.

  • LTO Seizoenarbeid B.V. biedt ondernemers op verschillende gebieden ondersteuning wanneer zij seizoenarbeiders in dienst nemen of op de payroll zetten, zoals salarisadministratie, het aanvragen van een zorgverzekering en zorgtoeslag en payrolling. Hierbij staat ‘goed werkgeverschap’ en ‘administratieve lastenverlichting’ centraal.
  • Agripers is de uitgever van ‘Nieuwe Oogst’. Agripers B.V. biedt daarnaast een uitgebreid media-aanbod waarmee men zich specifiek kan richten tot de doelgroepen. Met name de verkoop van advertenties zowel via print als via internet is een corebusiness van de onderneming.
  • LTO Ledenvoordeel B.V. koopt op grote schaal in en koppelt daaraan een loyaliteitsconcept voor bestaande en nieuwe leden van de drie regionale LTO-organisaties. Hierbij wordt niet alleen gelet op de prijs maar ook op aspecten als service, kwaliteit en gemak. Veel leveranciers willen graag zaken doen om de totale groep van sterk betrokken boeren en tuinders die lid zijn van regionale LTO-organisatie te bereiken. LTO Ledenvoordeel is onder andere actief op het gebied van energie (gas en elektriciteit), vaste en mobiele telefonie, ADSL, propaangas, bedrijfsbenodigdheden, brandstof, verzekeringen en afvalinzameling.
  • GreenlinQdata ondersteunt ondernemers in de tuinbouw en hun afzetorganisaties om hun positie in de keten te versterken op basis van praktische en slimme informatiesystemen. Met deze producten worden ondernemers gesteund bij tracking en tracing, teeltregistratie en auditing. GreenlinQdata helpt telers in de tuinbouw bij de registratie en rapportage van alle informatie rondom de teelt. En ze zorgen voor de uitwisseling van deze informatie richting telersverenigingen en handelshuizen. GreenlinQdata draagt op deze manier bij aan een papierloze digitale tuinbouwketen. GreenlinQdata is in 2014 opgericht met Van Aaken ICT Consultancy. LTO Bedrijven beschikt over een meerderheidsbelang.

Meer informatie en contact

Meer weten? Bekijk de websites van LTO Bedrijven, LTO SeizoenarbeidLTO LedenvoordeelNieuwe Oogst, of GreenlinQdata. Heeft u vragen over de participatie LTO Bedrijven, neem dan contact op met onze adviseur.