Financiële toekomstvisie

Als ondernemer maak je plannen voor de toekomst. Ga ik investeren, hoeveel en wanneer? Daarbij is het belangrijk om in te schatten hoe het financiële resultaat eruit gaat zien in de komende jaren. Door de veranderende omstandigheden kan het zijn dat je eerder dan verwacht grote investeringen moet gaan doen.

mj-0910-den-bosch-spaarkoe--koe

Wat is de impact van deze investeringen? En past dit in de financiële strategie die je hebt uitgezet? Zo niet, hoe kan de strategie worden veranderd zodat dit wel past?

OPTIcow-dashboard

Het OPTIcow-dashboard legt de koppeling tussen de financiële en technische resultaten. Zo kan je duidelijk zien welke acties je moet ondernemen om te verbeteren. 

Met één van onze adviseurs kun je ook uitgebreid aan de slag met je financiële cijfers. Tijdens een bespreking van deze cijfers maken wij een analyse van de afgelopen jaren. Deze vormt samen met jouw plannen de basis voor een prognose voor de komende jaren. Daarin verwerken we de investeringen en aanpassingen in de bedrijfsvoering.

Door deze prognose periodiek te vergelijken met je gerealiseerde cijfers, kun je monitoren of je plannen realiseerbaar zijn en blijven. Ook kun je met één van onze technische specialisten de financiële gegevens analyseren en vertalen naar prestaties in de stal. Dit leidt tot praktische verbeterpunten die het financieel resultaat positief beïnvloeden.