Lid worden!
Wolf

Werkbaar wolvenbeleid

De wolf is een nieuwkomer in het Nederlandse landschap, dat vooral agrarisch is ingericht. Ook in Noord-Brabant worden steeds vaker wolven gezien. Voor alle veehouders die hun dieren buiten laten grazen vormt dit roofdier een groot probleem.  

ZLTO vindt dat boeren meer handelingsperspectief moeten krijgen om wolvenaanvallen te voorkomen. Ook moeten de vergoedingen voor schade en preventieve maatregelen beter worden geregeld.

Wolven in Noord-Brabant 

In 2015 werd in Nederland de eerste wolf sinds 150 jaar gezien. Sinds 2017 zijn wolvenwaarnemingen schering en inslag. In Noord-Brabant is sinds maart 2020 een wolf actief in en rondom de Groote Heide. We praten dan ook over een ‘gevestigde wolf’. Dit dier voedt zich naast wild ook veel met schapen, opmerkelijk gedrag voor een gevestigde wolf. 

In mei 2020 dook een zwervende wolf op in Noord-Brabant ten westen van Den Bosch. Vooral in de regio Heusden viel deze wolf veel vee aan. De schrik zat er bij veehouders en omwonenden flink in. In totaal vonden in 2020 bijna 120 dodelijke aanvallen op vee plaats in Noord-Brabant. Zwervende wolven grijpen vaak vee en hobbydieren (schapen, veulens, pony's en kalveren). Gevestigde wolvenroedels voeden zich in de regel vooral met wild zoals reeën, edelherten en wilde zwijnen.

Wolven en vee 

De komst van de wolf naar het drukke en agrarische Nederland zorgt bij boeren voor problemen. De wolf richt veel schade aan door vee- en hobbydieren te doden of te verwonden. Voor de veehouder is het daardoor moeilijker om dieren in de wei te laten lopen of in de natuur te laten grazen.

Vee dat wordt aangevallen door wolven sterft vaak een gruwelijke dood of blijft gewond achter. Ook voor een veehouder is een aanval op zijn dieren n een traumatische en ingrijpende ervaring. Het is vaak ook nog eens een financiële strop. Bij een grote aanval op vee ligt faillissement zelfs al snel op de loer. De overheid biedt wel schadevergoedingen aan, maar die dekken lang niet altijd alle schade. Van een dier wordt bijvoorbeeld slechts de taxatiewaarde vergoed, die lager is dan de waarde van een nieuw dier. De veehouder krijgt geen vergoeding voor herstel van hekken, de controle van de kudde op verwondingen of schade veroorzaakt door uitgebroken dieren. Sommige schadeposten, zoals verwerpingen binnen de kudde, zijn bovendien moeilijk te bewijzen.

Dit is de oplossing! 

 • De komst van de wolf naar Nederland heeft een schaduwzijde. Veehouders mogen niet de dupe worden van de aanwezigheid van dit roofdier. Bij het opstellen en actualiseren van (beleids-)plannen met betrekking tot de wolf moet hier rekening mee worden gehouden. Er moet een goede regeling voor veehouders komen. Preventieve maatregelen en schade moet worden vergoed, voor zowel gevestigde als zwervende wolven. Voor alle diersectoren, bedrijfsmatig en hobbymatig gehouden vee.
 • ZLTO wil binnen 24 uur op de hoogte zijn bij een aanval van de wolf. Het zou ideaal zijn als we real-time op de hoogte kunnen zijn van de positie van de wolf, zodat we snel kunnen handelen om veehouders te waarschuwen.
 • In het preventieplan van de Wolvencommissie in Brabant moet komen te staan dat het beweiden van natuurgronden door vee mogelijk moet blijven.
 • Er moeten gebieden komen waarvan helder wordt aangegeven dat de wolf daar niet past.
 • Er moet een heldere, landelijk vastgestelde escalatieladder komen voor wolven die voor problemen zorgen.
 • Middelen voor preventieve maatregelen (zoals noodnetten en hekwerken) moeten 24/7 beschikbaar zijn in gebieden waar een wolf op kan duiken. Zowel rond gevestigde wolven als op de vaste routes van wolven door ons land.

Standpunt ZLTO werkbaar wolvenbeleid

ZLTO vindt dat:

 • De in Nederland levende wolven een randverschijnsel zijn van de wolvenpopulatie in Duitsland, waar men de hoogste wolvendichtheid ter wereld aantreft (eind 2020 telde de NW-Europese populatie 8500 wolven). Beoordeling van de bescherming van de wolf dient dus te gebeuren op Europees niveau

 • Voor veehouders en andere belanghebbenden duidelijkheid over de escalatieladder van vitaal belang is. Draagvlak voor de wolf staat of valt met een duidelijk handelingsperspectief voor betrokken partijen (ver- en/of bejagen).

 • De rekening van de komst van de wolf naar ons land niet eenzijdig op het bord van de veehouders terecht mag komen. Directe schade bij aanvallen, vervolgschade, arbeid van veehouders en vrijwilligers en kosten voor preventieve maatregelen moeten ruimhartig vergoed worden 

 • Natuurbegrazing en weidegang voor vee mogelijk moet blijven, zodat de extensieve veehouderij en natuurgerichte landbouw toekomstperspectief behouden. 
   
 • Rond de territoria van gevestigde roedels een bufferzone van minimaal 10 kilometer moet worden gemaakt, waarbinnen alle preventiemaatregelen en arbeid vergoed worden. ZLTO zal boeren in deze zone actief benaderen om de navolging te maximaliseren.  

 • Veehouders kunnen op dit moment weinig anders doen tegen aanvallen door wolven dan het zetten van hekwerken. Er moet meer geld beschikbaar komen om nieuwe, innovatieve preventieve maatregelen te ontwikkelen.  

 • Informatie over wolvenwaarnemingen, aanvallen, DNA-monsters en onderzoek naar wolven dient real-time beschikbaar te zijn. Zo kunnen veehouders en andere belanghebbenden op tijd hun voorzorgsmaatregelen nemen.
   
 • Bij een aanval moet ook de eigen dierenarts van de veehouder DNA-monsters kunnen nemen om te bewijzen dat het door een wolf is gedaan. Dan kunnen dieren die nog leven een dierenartsbehandeling krijgen zonder dat hierdoor DNA-materiaal verloren gaat die de aanval aan een wolf kan relateren. 

 • Er moet duidelijkheid komen over de corridors. Als er in Brabant gebieden zijn die als corridor worden gebruikt door de wolven, lopen veehouders daar een hoog risico. Ook voor deze gebieden moet een ruime vergoeding komen voor preventieve maatregelen. Daarbij gaat het niet alleen over de aanschaf van materialen, maar ook om de arbeidskosten die gepaard gaan bij plaatsing.

Wat doet ZLTO? 

ZLTO heeft een klankbordgroep met leden opgericht rondom de wolf. Daarin bespreken we de landelijke en regionale voortgang en voeren we discussies over onze standpunten. Die standpunten brengen we vervolgens naar de landelijke commissie en de provinciale commissie.

Als ergens een wolf opduikt, brengt ZLTO leden op de hoogte via nieuwsbrieven, e-mails en whatsapp berichten. Ook organiseert ZLTO online bijeenkomsten om leden te informeren over effectieve maatregelen die ze kunnen nemen tegen de wolf.

Daarnaast praat ZLTO actief mee in een kleine commissie waarin ook de provincie, gemeenten, zoogdierenvereniging en hobbyhouders zitten. Zo zijn we tijdig op de hoogte van de laatste informatie en kunnen we snel schakelen in het belang van de leden.

Laat je mening horen over het wolvenbeleid

Voor jou als lid is het mogelijk om mee te discussïeren over dit onderwerp op het ZLTO Ledenforum. Deze input nemen we mee in onze belangenbehartiging.

Aantal leden

38

Aantal berichten

24

Aantal documenten

3
Inloggen