Inspiratiebezoek duurzame maatregelen recreatie en landbouw

Olmenveld luchtfoto

ZLTO en Vekabo nodigen leden uit voor een inspirerend bezoek aan vakantiepark Olmenveld in Serooskerke (Walcheren). Op de avond komt de toepassing van allerlei grote en kleine maatregelen aan bod om de bedrijfsvoering te verduurzamen. Door de klimaatverandering wordt dit steeds belangrijker en voor kostenbesparing is het interessant.


Naast een uitgebreide presentatie/rondleiding is er gelegenheid om na te praten. De avond wordt begeleid door Mariska van Koulil.

Een aantal dagen voor de bijeenkomst ontvang je een mail met de laatste informatie en de deelnemerslijst.

Programma

19.00u Inloop/Ontvangst
19.15u Rondleiding/presentatie met beantwoording vragen en onderlinge gedachtenwisseling
21.15u Nawoord en actualiteiten vanuit ZLTO en Vekabo
21.30u Napraten met elkaar

Deze bijeenkomst is gratis voor leden van Vekabo en ZLTO. Niet-leden betalen € 45.

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anita de Vaan via e-mail anita.de.vaan@zlto.nl of tel. 06-55366856.

Vakantiepark Olmenveld / brasserie De Olmen

De onderneming is ontstaan vanuit een boerenbedrijf met camping dat is uitgegroeid tot een mooi en duurzaam vakantiepark. Sinds een jaar of zeven zijn ze actief aan de slag om met allerlei groene oplossingen hun CO2 uitstoot te reduceren. Dit om als grootverbruiker van energie de footprint zo klein mogelijk te houden en flink in de kosten te besparen. De ondernemer van het familiebedrijf heeft een technische achtergrond, waardoor hij goed weet wat wel en niet in de praktijk werkt.

De maatregelen lopen uiteen van de inrichting met beplanting tot zonneboilers. Begin 2021 zijn laadpalen voor elektrische rijders geplaatst. Vanaf 2023 is het bedrijf selfsupporting voor water en energie. Afgelopen voorjaar is er nog een zonneparking aangelegd.

Het laatst afgeronde grote project is de zuivering van afval- en regenwater. Het water wordt opgevangen, gefilterd, opgeslagen in een bassin en bij droogte beschikbaar gesteld aan met name landbouwbedrijven voor beregening van gewassen. De toiletten van de camping worden gespoeld met gezuiverd slootwater. Het slib wordt eruit gehaald, waar een vergister groene stroom van maakt.