Zorgboeren Café Samen-Buiten-Gewoon

zorgboerderij giersbergen (002)

ZLTO nodigt de leden met een zorgboerderij uit voor de bijeenkomst Zorgboeren café Samen-Buiten-Gewoon op dinsdag 21 mei. Ook de (mede-)leidinggevende/’rechterhand’ is van harte welkom. Naast een aantal actualiteiten staat het bespreken van een model voor transparantie en reflectie gericht op de unieke kwaliteiten van zorglandbouw centraal. Daarnaast is er een presentatie van zorgboerderij Stap voor Stap over hoe deze ‘samen-buiten-gewoon’ invult. De bijeenkomst vindt plaats bij zorgboerderij Giersbergen in Drunen, waar natuurlijk ook een rondleiding van deze unieke plek op het programma staat. Tot slot is er gelegenheid om in kleine groepjes per doelgroep ervaringen uit te wisselen over het werk als zorgboer in de praktijk.


Programma

19.30u Rondleiding zorgboerderij Giersbergen (optioneel)

20.15u Woordje vanuit ZLTO en actualiteiten

20.45u Presentaties

  • toepassing model voor kwaliteit, transparantie en reflectie door Federatie Landbouw en Zorg
  • praktijkvoorbeeld door zorgboerderij Stap voor Stap

21.15u Uitwisseling in groepjes per doelgroep

21.45u Napraten met een hapje en drankje

Toelichting programma

De avond begint met een rondleiding bij zorgboerderij Giersbergen. Dit is optioneel. Het is ook mogelijk om daarna aan te sluiten. De zorgboerderij waar wij te gast zijn, biedt dagbesteding en begeleiding voor ouderen. De onderneemster vertelt over de laatste ontwikkelingen qua zorg, organisatie en administratie. Gewerkt wordt met de Böhm methode voor mensen met dementie waarover begin dit jaar een nieuw boekje is uitgebracht. Ook voor andere doelgroepen zijn er methodes welke praktische handvatten geven.

Voor meer transparantie over de kwaliteit die de zorgboerderij levert, is een model beschikbaar dat ondernemers en begeleiders helpt de kernwaarden aan te geven en het met betrokkenen te bespreken. Vanuit de landelijke Federatie Landbouw en Zorg geeft Anouk Hafkamp, die zelf een zorgboerderij runt, een toelichting op wat het inhoudt en hoe het is te gebruiken. Het is wat anders dan het keurmerk ‘Kwaliteit laat je zien’, welke meer bedoeld is voor goed ingerichte processen, systemen en heldere protocollen. Vervolgens presenteert zorgboerderij Stap voor Stap hun aanbod voor diverse doelgroepen en hoe zij daarbij invulling geven aan ‘samen-buiten-gewoon’.

Als laatste onderdeel van de bijeenkomst wissel je in kleine groepjes per doelgroep voorbeelden uit over hoe de unieke kracht van zorglandbouw in de praktijk tot uiting komt bij wat geboden wordt. Zoals hoe het gewone leven is te ervaren, hoe dieren op een bepaalde wijze steun geven, hoe activatie van beweging vanzelf gaat of hoe elke dag gezond wordt gegeten. Tevens spreek je met elkaar over hoe de kwaliteit intern (enerzijds met de medewerkers/vrijwilligers en anderzijds met de deelnemer/verantwoordelijke) is te bespreken en te verbeteren.

Tot slot is er gelegenheid om na te praten met een hapje en drankje. De avond wordt begeleid door Mariska van Koulil.

Kosten

Deze bijeenkomst is gratis voor leden van ZLTO. Niet-leden betalen €45.

Een aantal dagen voor de bijeenkomst ontvang je een mail met de deelnemerslijst.

Meer weten?

Wil je meer informatie, neem dan contact op met Anita de Vaan via anita.de.vaan@zlto.nl of tel. 06-55366856