Lobby maandoverzicht: bezoek minister, watertransitie, mestregels

Icoon - Lobby

De boerenbelangenbehartigers van de LTO's werken iedere dag aan de toekomst van boeren en tuinders. Lees meer over het lobbywerk en de resultaten in dit maandoverzicht van de belangenbehartiging van ZLTO en LTO, over de maand februari 2023.


Bezoek minister Adema

Minister Adema van LNV bracht op woensdag 15 februari een bezoek aan ZLTO. Dit was een vervolg op het symposium ‘Hoe kan het wél?’ van 30 januari toen de minister bij de Landbouwraad in Brussel moest zijn. Een honderdtal ZLTO-leden ging de dialoog met de minister aan over de meest actuele thema's en uitdagingen, met de onderhandelingen over een mogelijk Landbouwakkoord als prominent onderwerp van gesprek. “Ik wil de landbouw positie geven voor haar eigen toekomst", zegde de minister toe. 

Aanpassing watertransitie waterschap De Dommel

ZLTO heeft zich stevig verzet tegen vergaande beperkingen voor mogelijkheden tot beregening, gebruik van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen en het moeten accepteren van natschade in lage gebieden. De categorie Ongebouwd van het waterschap heeft onze kritiek zodanig verwoord dat hiervoor brede steun kwam in het Algemeen Bestuur van het waterschap. Het resultaat is dat deze vergaande beperkingen geen doorgang vinden en dat het waterschap via stimuleringsbeleid en gebiedsoverleg samen met grondgebruikers tot oplossingen wil komen.  

Regels nieuwe mestseizoen

In september 2022 zijn de nieuwe voorwaarden voor derogatie bekend geworden. De impact is enorm en dat raakt heel de sector. Er leek voor dit jaar wat ruimte te komen, maar die is onlangs door het ingrijpen van Brussel ingetrokken. Wat resteert is de keiharde werkelijkheid; veel vragen en onduidelijke regelgeving met twijfels over de bijdrage aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Als ZLTO vinden we het belangrijk om dit item onder de aandacht te blijven brengen. Niet alleen richting agrarische ondernemers, maar ook richting burgers. We doen dit o.a. door te zorgen dat het juiste verhaal wordt verteld. Ook via kanalen zoals hetEindhovens Dagblad en het Brabants Dagblad. Niet altijd met ZLTO als directe afzender, maar wel met een bijdrage op de achtergrond zodat het juiste verhaal wordt gedeeld en de praktijk aan het woord komt.

Droogteagenda Brabant

Provincie, waterschappen, ZLTO, natuurorganisaties, drinkwaterbedrijven en industrie hebben hun akkoord gegeven aan de Droogteagenda Brabant. Daarin staat wat verschillende organisaties moeten doen om droogteschade te verminderen (en daarmee de beregeningsbehoefte) en de waterbalans weer aan te vullen. ZLTO heeft er met succes voor gepleit dat de pijn gelijk verdeeld moet worden over alle partijen. Iedereen moet aan de bak om tot oplossingen te komen.

ZLTO haalt net op tijdens ZLTO Actueel Zeeland

In januari en februari heeft de ZLTO Raad Zeeland enkele bijeenkomsten gehouden voor alle leden. Tijdens deze bijeenkomst werd ingezoomd op de verschillende lobby-onderwerpen zoals GLB, fauna, huisvesting, landbouwakkoord, NPLG en natuurlijk zoetwater. Er was tijdens en vooral na de bijeenkomst voldoende ruimte om met bestuurders en medewerkers in het gesprek te gaan en hierbij een uitgelezen kans voor de ZLTO om het net weer op te halen bij de leden en te informeren over de diverse lobby-dossiers.