Toestemming in Noord-Brabant voor mestbewerking in het buitengebied

Intensieve veebedrijven produceren mest. Het bewerken van die mest biedt veel kansen: opwekken van groen gas, verduurzamen van de landbouw, reductie van emissies en sluiten van (nutriënten)kringlopen. Bewerking van mest biedt boeren toekomstperspectief. De overheid wil bepaalde veehouders verplichten om hun mest te bewerken voor gebruik in de landbouw. Probleem: er zijn te weinig locaties in Noord-Brabant waar mest bewerkt kan worden.

Reduceren emissies

Noord-Brabant is sinds de Tweede Wereldoorlog een provincie met veel veehouderijbedrijven. Beleid was lange tijd gericht op intensivering van die veehouderij. Logisch gevolg was dat hierdoor de mestproductie steeg. Deze mest gebruikten en gebruiken boeren om hun grond vruchtbaarder te maken. Toch is er vaak nog sprake van een mestoverschot. Er zijn te weinig locaties voor mestbewerking, op dit moment is dat alleen toegestaan op industrieterreinen.


Het vervoeren en afzetten van mest kost boeren veel geld. In 2014 is door de overheid de mestverwerkingsplicht ingesteld, die boeren dwingt om een percentage van hun mestoverschot te laten verwerken. Hoewel het mestoverschot de afgelopen jaren daalt, blijft een duurzame oplossing noodzakelijk. Op weg naar een kringlooplandbouw heeft de landelijke overheid aangekondigd dat alle mest van niet grondgebonden bedrijven bewerkt moet gaan worden. Provincie en gemeenten moeten dit streven in hun beleid faciliteren. De agrarische sector en ZLTO pleiten al jaren voor meer locaties voor mestbewerking.

Overheden willen mestbewerking onder duidelijke voorwaarden mogelijk maken in gebieden die daarvoor geschikt zijn: het proces moet schoon, veilig en energie-efficiënt zijn en de mestbewerkingsinstallaties (MBI’s) moeten professioneel en integer worden geleid, wat ons vanzelfsprekend lijkt. Het huidige probleem is dat er simpelweg te weinig locaties zijn waar mestbewerking is toegestaan en dat op dit moment alleen naar industrieterreinen wordt gekeken als mogelijke nieuwe locaties. ZLTO pleit voor een breder zoekgebied, in het buitengebied zijn veel meer geschikte locaties te vinden voor MBI's.

Wat is de oplossing?

Mest is essentieel voor de voeding van bodem en gewas. Het vormt de verbinding in de kringloop tussen dierlijke en plantaardige sectoren. De ontwikkeling van groene meststoffen met een precieze werking draagt bij aan de toekomstige bemestingsruimte van landbouwbedrijven. De ontwikkeling en toepassing van deze groene meststoffen moet financieel en beleidsmatig gestimuleerd worden. De sector gaat van een mestverwerkingsplicht, gericht op de export van fosfaatoverschot, naar een mestbewerkingsplicht: gericht op betere benutting en minder emissies van met name stikstof en methaan en de productie van groene energie.

ZLTO pleit ervoor dat er voldoende potentiële mestbewerkingslocaties beschikbaar zijn om groene meststoffen voor zowel de Nederlandse als de buitenlandse markt te maken. Mestbewerking draagt zo bij aan een beter verdienmodel van zowel plantaardige als dierlijke sectoren. Data- en certificeringssystemen faciliteren proces en handhaving.

 

Standpunt ZLTO mestbewerking in het buitengebied Noord-Brabant

ZLTO vindt het volgende: 

 • Er moeten voldoende locaties en dus capaciteit beschikbaar zijn voor mestbewerking in Brabantop boerderijen, in het buitengebied en op industrieterreinen.  

 • Er moeten regionaal duidelijke afspraken komen die aangeven waar en onder welke voorwaarden mestbewerking kan worden toegestaan. 

 • De definitieve Omgevingsverordening (vaststelling eind 2021) van Noord-Brabant moet mestbewerking op geschikte locaties in het buitengebied toestaan. De interim-omgevingsverordening staat momenteel alleen mestbewerking op boerderijen (eigen mest) en industrieterreinen toe.

Uitgelicht project RECUPA: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten

Onze leden vertellen

Bekijk alle ledenverhalen
 • Heiko van Berlo - breed

  Heino van Berlo: ‘Lidmaatschap zie ik als zelfontplooiing’

 • jacky Dieleman

  Jacky Dieleman: ‘Geef geen commentaar als je er zelf niets aan doet’

 • stijn bierkens - breedte

  Stijn Bierkens: ‘Belangrijk dat er een organisatie is waar je bij hoort’

ZLTO Ledenvoordeel

Bekijk al het ledenvoordeel
 • Header website_0000s_0020_Tielemans computer pc binnen werken

  KPN mobiele telefonie en internet/tv | 5% korting

 • Header website_0000s_0050_zon op dak

  Zelf energie opwekken

 • Header website_0000s_0023_Stal in aanbouw advies

  Dakactie Eternit | € 0,35 per m2

 • Header website_0000s_0049_boeren ondernemers praten met elkaar discussie tuinders leden in gesprek

  Selecta koffie | 20% korting op ingrediƫnten

 • Header website_0000s_0006_P. Van Hedel bemesten gierton

  Diesel | € 2 korting per 100 liter