Schoon Water voor Brabant en Zeeland

Tref maatregelen die goed zijn voor jou maar ook voor het milieu. Daar draait het om in het project Schoon Water.

De ‘Schoon Water aanpak’ is samen met agrarische ondernemers integrale en duurzame gewasbeschermings-maatregelen die praktijkrijp zijn te implementeren op zoveel mogelijk bedrijven.

Het gaat om innovatieve oplossingen. Deze zijn enerzijds gericht op duurzame teeltsystemen die passend zijn voor ondernemers. En anderzijds zijn het oplossingen die bijdragen aan het behalen van de kwaliteitsdoelstellingen voor oppervlakte- en grondwater.

Waar kan je aan denken bij win-win-maatregelen in schoon water?

Denk onder andere aan nieuwe spuit- en schoffeltechnieken in combinatie met GPS. Maar ook aan interne spoelsystemen, lage doseringstechnieken en middelkeuze en beslissingsondersteunende systemen.

De aanpak richt zich niet alleen op agrariërs en loonwerkers. Ook is het voor beheerders van verhard oppervlak, openbaar groen en sportvelden. Daarnaast richt de aanpak zich op particuliere gebruikers van biociden.

Het project Schoon Water wordt zowel in Provincie Zeeland als in Provincie Noord-Brabant uitgevoerd.

Bekijk de video om te weten te komen hoe al honderden boeren werken aan schoon water.