Waterkwaliteit

Landbouw heeft invloed op de kwaliteit van het oppervlaktewater en grondwater.

Belangrijke onderwerpen voor waterkwaliteit zijn de hoeveelheid fosfaat en stikstof in het water. Uiteraard speelt de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen ook een cruciale rol.

De Kaderrichtlijn Water (KRW) streeft ernaar om de belasting van het oppervlaktewater met meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Bekijk in onderstaande video hoe het project Actief Randenbeheer Brabant zich inzet voor de waterkwaliteit in Brabant. In het project wordt de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het oppervlaktewater beperkt door de aanleg van bufferstroken tussen sloten en teeltgewassen.