Banner vermindering erfemissie

Vermindering erfemissie

Door voer, voerresten, en mest kan er vervuild water in de sloot terecht komen. De wettelijke verplichtingen en de praktische mogelijkheden ter voorkoming van erfafspoeling zijn nog onvoldoende bekend bij veehouders.

Erfafspoeling

Op veebedrijven is er veel winst te behalen door het erf goed en optimaal in te richten, zodat de erfemissie wordt verminderd. Regen- of spoelwater dat op het erf contact maakt met voer, voerresten, perssap, percolaat en mest en daarna, ongezuiverd, in het oppervlaktewater komt, is vaak een grote bron van vervuiling.

Door het effectief scheiden van schoon en vuil water te combineren met het veegschoon houden van het erf, het opvangen van perssap, mestvocht en percolaat en de opvangvoorzieningen voor vervuild water tijdig leeg te halen, kan de erfafspoeling sterk verminderen.

Begin met een Erfscan

Het terugdringen van erfemissie start bij het inzichtelijk maken van de afspoeling op je erf. Hiervoor hebben wij een handige tool ontwikkeld, waarmee je een scan van je erf maakt. De erfscan laat je zien hoe je ervoor staat, en welke mogelijkheden je hebt. (Je kunt hem vrijblijvend invullen, er zitten geen verplichtingen aan.)

Doe de erfscan

Bekijk daarnaast de andere mogelijkheden die wij voor je hebben om weloverwogen stappen te maken met je erf op https://erfemissie.nl/

Lees hier het ervaringsverhaal van Melkveehouder Robert van den Bosch uit Wintelre.

Interesse in deelname?

Laat hieronder je gegevens achter, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op voor meer informatie.