Liquiditeitsprognose

Het kapitaal verlaat je erf via de melkwagen en de rekeningen stromen binnen. Weet jij hoe gezond de balans is tussen inkomsten en uitgaven?

Advies keukentafel

Wanneer je inzicht hebt waar en wanneer geldstromen het bedrijf verlaten en het bedrijf binnenkomen kun je tijdig anticiperen en tekorten wellicht voorkomen.
Wat doet een reductie van je melkveestapel met de geldstromen? Kun je nog voldoen aan je verplichtingen?

In sectoren als de varkenshouderij en tuinbouw is een liquiditeitsprognose een veelgebruikt hulpmiddel om inzicht te krijgen en overzicht te behouden. Vooral als de opbrengsten niet optimaal zijn biedt inzicht juist uitkomst.

De melkveehouderij maakt hier nog maar beperkt gebruik van. Door zelf een begroting te maken van de inkomsten en uitgaven van het komende jaar krijg je inzicht in de geldstromen en kun je vooruitzien.

Regeren is vooruitzien

Zolang de ontvangsten groter zijn dan de uitgaven raakt de portemonnee niet leeg en kun je alle betalingen gewoon doen. Los van een hoge of lage melkprijs is inzicht in de geldstromen essentieel! Je ziet, door dat inzicht, overschotten en tekorten namelijk op tijd aan komen en kunt daarop anticiperen.

Ik wil graag hulp bij het invullen van mijn liquiditeitsprognose

Als je voor de eerste keer met een liquiditeitsprognose aan de slag gaat is het moeilijk om een begin te maken. ZLTO kan hierin ondersteunen en gaat samen met jou aan de slag met je eigen cijfers. Dit resulteert in een liquiditeitsbegroting die je inzicht geeft in de geldstromen en overzicht waarop je de beslissingen voor de korte termijn kunt baseren. Afhankelijk van je eigen voorkennis en administratie heb je vanaf 500 euro excl. btw inzicht. Klik op bovenstaande groene button, stuur een mail en wij nemen contact met je op!

Inzicht in je geldstromen geeft rust en duidelijkheid. Het stelt je in staat om goede besluiten te nemen. Ga hiermee zelf aan de slag en laat je, indien gewenst, door ZLTO ondersteunen. Geld tellen doe je immers vooral zelf!