Vergunning Check

Bij de vergunningencheck brengt ZLTO in beeld of je vergunningen voldoen aan de activiteiten op de bedrijfslocatie of eventueel toereikend zijn voor de ontwikkeling die je voor ogen hebt.

zlto---jaarverslag-7---omgevingsvergunningen---smets---paul-balemans-083493-1

Nieuwe activiteiten vergen meestal ook nieuwe vergunningen

Zo wordt nagegaan of je locatie voldoet aan de ruimtelijk geldende regels zoals het bestemmingsplan van de gemeente. Ook houden we je omgevingsvergunning milieu tegen het licht en gaan we de situatie van het bedrijf na in het kader van de Wet Natuurbescherming (Wnb).

Vanwege controles vanuit de gemeente en omgevingsdiensten is het van groot belang om je vergunningen op orde te hebben. Ook is het cruciaal wanneer je in aanmerking wilt komen voor een mogelijke financiering.

Naar aanleiding van de ZLTO Vergunning Check weet je of je het bedrijf runt conform de huidige vereiste vergunningen.