Klimaat en energie

Het platteland biedt kansen om de energietransitie te versnellen. Boeren en tuinders kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. ZLTO zet zich in om dat mogelijk te maken en een goed toekomstperspectief voor de landbouw te behouden.

ps-0511-zijtaart-zonnecollectoren-varkensbedrijf-(8)

De nieuwe politieke verhoudingen in de wereld, aangejaagd door de oorlog in Oekraïne, heeft een heuse energiecrisis veroorzaakt. Die heeft grote gevolgen voor de agrarische sector, zoals hogere grondstofprijzen en hogere kosten voor de bedrijfsvoering. Maar er zijn ook kansen.

Zo biedt het platteland flink wat kansen om de energietransitie te versnellen. Denk aan zonnepanelen op het dak, windmolens, warmtekrachtkoppeling in de tuinbouw, het benutten van restwarmte of de productie van biogas door mestvergisting. Boeren en tuinders zijn een deel van de oplossing en nemen die uitdaging graag aan. Voorwaarde is wel dat overheidsbeleid het agrariërs mogelijk maakt om deze rol succesvol te kunnen vervullen.


Onze inzet voor 2023

  • Vergunningverlening: We pleiten bij overheden voor een slagvaardig proces van vergunningverlening, waarbij maatschappelijke waarde het uitgangspunt en criterium voor toetsing is.
  • Netcongestie: Met de netwerkbeheerders willen we naar oplossingen zoeken voor de netcongestie. Het is onacceptabel dat een agrarisch ondernemer die zonnepanelen op zijn staldaken installeert soms meer dan een jaar moet wachten op aansluiting op het net.
  • Groen gas: Er zijn in ons werkgebied mooie voorbeelden van agrarisch ondernemers die op basis van mest groen gas produceren. Dat gas kan naadloos aangesloten worden op het reguliere net voor de Nederlandse consument.
  • Energietransitie: We tonen aan dat integrale oplossingen van groen gas in combinatie met de vermindering van ammoniak- en broeikasgasemissies een wezenlijke bijdrage leveren aan de energietransitie en aan de complexe klimaatopgave. Graag zien wij daarom een bijmengverplichting voor groen gas en breiden we nieuwe pilots met monovergisters uit.
  • Tuinbouw: In de tuinbouw zetten we in op een versnelde transitie naar duurzame warmtevoorziening, waarbij we ook de potentie van geothermie en restwarmte meenemen. In de hightech tuinbouw gaan we de mogelijkheden van elektrificatie nader onderzoeken.

Zo gaan we dat bereiken

  • Boeren geven energie. Wij realiseren in 2023 drie voorbeeldprojecten met een landelijke en zelfs Europese uitstraling. Zo laten we zien dat boeren en tuinders een sleutelrol vervullen bij de lokale energieproductie en -opslag, en het energiegebruik. Groen gas speelt daarin een belangrijke rol.
  • Via het Europese project ‘Climate Smart Demo Farms’ tonen we hoe agrarisch ondernemers slim omgaan met klimaatverandering, hun bedrijfsvoering daarop aanpassen en zo maatschappelijk belangrijk zijn.
  • We betrekken het Nederlandse bedrijfsleven, en in het bijzonder de high tech sector in de Brainport regio, bij het formuleren van slimme oplossingen voor de Nederlandse voedsel- en groenvoorziening.

Uitgelichte projecten

Uitgelicht project RECUP: Recirculatie technieken trayvelden in aardbeienteelt

Uitgelicht project BodemUP: Haal meer uit je bodem

Bekijk alle projecten