Landelijk programma natuur

mj-0810-west-brabant-(388) (1)

‘Naar een volhoudbare landbouw rondom Natura2000 gebieden’


Veel agrarische ondernemers die met hun bedrijf in de overgangszone van een Natura2000-gebied opereren, zoeken naar mogelijkheden om tot een rendabele bedrijfsvoering te komen die past binnen de grote verscheidenheid aan maatschappelijke uitdagingen in hun gebied.

Het agrarisch collectief BoerenNatuur Brabant, Stichting Duinboeren en Maatschappij, en de ZLTO gaan 40 (melk)veehouders begeleiden bij het opstellen van een ambitie- en businessplan om binnen 5 jaar een minimale score van 1600 punten op de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij en de hoogste score op de KPI's voor ammoniakemissie en eiwit in het rantsoen te behalen.

Om deel te kunnen nemen, dient u met minimaal 50% van uw grond binnen de begrenzing van de attentiezone water en groenblauwe mantel van de Natura2000-gebieden Brabantse Wal, de Loonse en Drunense Duinen, het Vlijmens Ven, de Brand of de Groote en Strabrechtse Heide te liggen. Klik op een van de onderstaande kaarten om een beter beeld van de begrenzing te krijgen.

Brabantse Wal.png1. De Brabantse Wal

De Grote Heide.png2. Loonse- en Drunense Duinen, 3. Vlijmens Ven, 4. De Brand

Loonse- en Drunense Duinen, Vlijmens Ven, de Brand.png5. De Grote Heide

Indien u interesse heeft in deelname aan het project, kunt u zich via onderstaande link aanmelden.

Na aanmelding zal de begeleiding er als volgt uitzien:

 • Opstellen bedrijfsprofiel om inzicht te krijgen in de huidige score op de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij.
 • Informatiebijeenkomsten over mogelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering, zoals:
  • Minder eiwit in het rantsoen
  • Weidegang
  • Grondgebonden veehouderij als standaard
  • Grasland en andere landschapselementen in de bedrijfsvoering
 • Samen met een adviseur stelt u een ambitieplan op waarin uw potentiële toekomstige score op de BBM wordt bepaald.
 • Na het opstellen van het ambitieplan en nadat u hebt aangetoond dat u hiermee minimaal 1600 punten op de BMM en de hoogste score op de KPI's voor ammoniakemissie en eiwit in het rantsoen kunt behalen, stelt u samen met uw coach een businessplan op waarin uw ambities financieel worden doorgerekend.
 • Na het opstellen van het businessplan bepaalt u samen met uw coach welk 'instrumentarium' u nodig heeft om uw ambities en bijdragen aan de omgevingsdoelen te kunnen realiseren.

 

LPN logo's.png