Header SaMeDi3

SaMeDi: Samenwerking Medici en Dierenartsen

ZLTO is in Noord-Brabant een project gestart om het onderlinge contact en de samenwerking tussen huisarts en dierenarts te bevorderen. Dat gebeurt op gemeentelijk niveau in nauwe samenwerking met de lokale ZLTO-afdeling. Dit alles in het belang van de veehouder en zijn gezin.

Huisartsen en dierenartsen zijn nog te vaak grote onbekenden voor elkaar en zouden meer samen kunnen werken. In veertien Brabantse gemeenten/regio's en in drie Limburgse gemeenten/regio's werken we daar sinds 2014 aan.

Samen gezond: de kracht van samen kennis delen

Op woensdagavond 10 juni 2020 is de tweede fase van het SaMeDi project afgesloten met het online event Samen gezond: de kracht van samen kennis delen. U kunt dit webinar hier terug zien.

Van elkaar leren

Huisartsen en dierenartsen kunnen heel veel van elkaar leren. Humane gezondheidszorg staat immers niet los van de gezondheidszorg voor vee. En boerengezinnen hebben met beide medische domeinen te maken.

Dit is van alle tijden. Vroeger was de hygiëne op boerenbedrijven veel minder dan nu. De mensen wisten heel goed dat de kans bestaat dat je ziek wordt van je dieren. Dat was ook de tijd dat de huisarts en de dierenarts elkaar van nature vaker ontmoetten. Bijvoorbeeld na de zondagse mis namen ze het reilen en zeilen van alle boeren en burgers door.

In deze tijd is de ontmoeting tussen beide beroepsgroepen minder vanzelfsprekend en omgeven door vele regels in het kader van de privacy. Onder andere door de uitbraak van Q-koorts is de relatie tussen humane en diergezondheid volop onder de aandacht gekomen. Ook de discussie over het antibioticagebruik in de veehouderij maakt dat er steeds meer raakvlakken zijn tussen dierenartsen en huisartsen.

En is er alle reden om de twee beroepsgroepen dichter bij elkaar te brengen, op lokaal niveau. SaMeDi (Samenwerking Medici en Dierenartsen) brengt dit in de praktijk. De ervaringen die in diverse netwerken wordt opgedaan, worden breed gedeeld, onder andere met dieren- en huisartsen. Het Ministerie van VWS financiert het project.

Uitrol

Momenteel wordt SaMeDi verder uitgerold in twintig netwerken. Dit gebeurt in de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in de periode tot eind 2019. 

Samenwerking

SaMeDi is een project van:

ZLTO_LLTB

Ook interessant

Meer over SaMeDi

Jos Peerlings over SaMeDi

Bekijk in 2 minuten wat SaMeDi inhoud!

Geitenhouder Piet Verhoeven aan het woord over SaMeDi

Konijnenhouderij