Header SaMeDi3

Help, ik moet naar het ziekenhuis

Ziekenhuis en ziekenhuisopnames. Iedereen krijgt er wel mee te maken. Zo ook onze leden.

Bijzonderheid voor onze leden veehouders en hun gezinsleden is dat er voor varkens-, pluimvee- en klaverhouders extra maatregelen van kracht zijn. Dat hangt samen met mogelijk dragerschap van de vee gerelateerde MRSA. Deze extra maatregelen kunnen zeer ingrijpend zijn. Tot en met geïsoleerde verpleging aan toe.

Gelukkig is er steeds meer kennis over de (mindere) risico’s van met name de vee gerelateerde MRSA. Voor een aantal ziekenhuizen in ons werkgebied aanleiding om te komen tot meer praktische en vooral meer patiëntvriendelijke oplossingen.

Namens ZLTO heeft Jos Peerlings mede door contacten met Deskundigen Infectie Preventie daaraan een bijdrage mogen leveren. Om de versoepelde maatregelen breed onder de aandacht te brengen van leden zijn er al meerdere artikelen verschenen in o.a. Nieuwe Oogst. In het blad Veearts is onlangs, op ons initiatief en met onze medewerking, een artikel verschenen om ook de dierenartsen nog eens extra op te hoogte te stellen. Indirect worden zo ook weer onze leden geïnformeerd. Voor vragen is Jos Peerlings van ZLTO beschikbaar.