Carbon Farming: koolstofboeren in Zeeland

Header website_0000s_0052_bodem en klaver

Als boer en tuinder wordt er veel van je gevraagd als het gaat om goed en duurzaam bodembeheer. Voor een gezond gewas, maar ook voor het klimaat. In het project Carbon Farming werken we aan het verbeteren van de bodem. Welke maatregelen neem jij al om de bodem te verbeteren? En welke maatregelen kun je (nog meer) nemen?


Een gezonde bodem heeft een hoog organisch stofgehalte wat zorgt voor meer bodemleven en een beter water- en nutriëntenvasthoudend vermogen. Een hoger organisch stofgehalte kun je realiseren door koolstof vast te leggen in de bodem. Dit zorgt er ook voor dat koolstof uit CO2 wordt opgeslagen dat anders terecht komt in de atmosfeer: de veroorzaker van de temperatuurstijging op aarde.

Hoe gaan we dat doen?

Bodemtechnieken voor koolstofvastlegging
Het koolstofgehalte in de bodem kun je verhogen door bepaalde bodemtechnieken toe te passen, zoals groenbemesters planten, minder tot niet ploegen, gewasrotatie toepassen en agroforestry. Download hier het Engelstalige handleiding over teelttechnieken. In Zeeland delen we via pilots en demonstraties op het boerenerf kennis en ervaring over deze bodemtechnieken. 

Houdt de agenda in de gaten voor meer bijeenkomsten bij jou in de buurt.

Samenwerking binnen en buiten de keten
Het toepassen van deze bodemmaatregelen vraagt (extra) inspanning van jou als boer of tuinder, maar het biedt ook mogelijkheden voor andere partijen. Binnen dit project gaan we daarom ook aan de slag met het opzetten van samenwerkingsmodellen tussen boeren/tuinders en partijen binnen of buiten de keten. (Keten)partijen kunnen bijvoorbeeld hun product verduurzamen of hun CO2-uitstoot compenseren door koolstof op te slaan bij een boer in de regio. Als boer of tuinder wordt je gecompenseerd voor je inspanning.
Bekijk hier voorbeelden van modellen

Waarom is het belangrijk?

De negatieve gevolgen van het veranderende klimaat zijn dagelijks voelbaar in de land- en tuinbouwsector. De bodem is de sleutel om het klimaatvraagstuk aan te pakken.

Laat onze sector nou net de voornaamste partij zijn die de Nederlandse bodem beheert en in staat is om koolstof op te slaan. Door op een klimaatbestendige wijze met de bodem om te gaan biedt de agrarische sector oplossingen voor de uitdagingen waar we voor staan. Door samen te werken met ketenpartijen en stakeholders zorgen we voor een gezonde bodem voor nu en in de toekomst, een nieuw verdienmodel voor jouw bodem en een aantrekkelijke omgeving.

Vrijblijvend gesprek?

Welke maatregelen neem je al voor een klimaatbestendige bodem, en welke maatregelen kun je (nog meer) nemen? Heb je zelf ideeën over het weerbaarder maken van je bodem tegen klimaatverandering of heb je een vraag? Een ZLTO adviseur schuift graag vrijblijvend bij je aan de keukentafel. Bij interesse voor een gesprek neem contact op met Stephan Bouwman.

Carbon Farming, een nieuwe manier van produceren

Koolstofopslag in de bodem vraagt om aanpassingen in de manier van produceren. Het gaat dan over aanpassingen die de boer en tuinder kunnen toepassen in hun dagelijkse manier van werken. Maar lonen deze aanpassingen zich uiteindelijk wel? Een verdienmodel achter deze manier van produceren kan hiervoor de oplossing zijn. Bekijk het filmpje voor de bijdrage van het project Carbon Farming. 

 

 

Partners en eu.png