Landschap_Zeeland

Klimaat ZLTO

Klimaat

Ons klimaat verandert. Dit heeft verregaande gevolgen, ook voor de agrarische sector. Als boer en tuinder ervaar je dagelijks de negatieve gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld door toenemende weersextremen, te droge of te natte grond, verzilting van de bodem, en ziekten en plagen. Aan de andere kant zorgt klimaatverandering ook voor langere groeiseizoenen en drukken de mildere winters de energiekosten in de glastuinbouw.

(Inter)nationale opgave

Regeringsleiders en ministers van 195 landen sloten in december 2015 in Parijs een akkoord over nationale en internationale doelen om de opwarming van de aarde te beperken tot maximaal twee graden. Onze regering heeft aan de hand hiervan ambitieuze doelstellingen geformuleerd, waarbij ook de Nederlandse landbouw voor een belangrijke opgave staat. Daarnaast vraagt de markt meer aandacht voor een klimaatverantwoorde productie en is de maatschappelijke discussie rond dit thema in volle gang.

Boeren hebben een oplossing

Wij zijn ervan overtuigd dat de land- en tuinbouwsector een wezenlijke bijdrage kan leveren aan de klimaatdoelstellingen van de Nederlandse overheid. Naast (hoofdzakelijk) voedselproducent verandert de boer in een veel breder opererende ondernemer, door:

  • koolstof op te slaan in gewassen en de bodem,
  • het opwekken van duurzame energie (biomassa, wind en zon) en 
  • essentiële bouwstenen te leveren voor de circulaire economie.

Boeren en tuinders dragen bij aan een klimaatverantwoorde productie door de reductie van broeikasgasemissies, en daarmee de carbon footprint op het bedrijf en in de keten te verkleinen. Daarnaast is er aandacht voor een gezonde bodem en voldoende schoon water voor onze volgende generaties. Klimaat is dus een integraal onderwerp en biedt vele aangrijpingspunten om anders te gaan boeren. ZLTO streeft ernaar dat haar leden en de agrarische sector zich aansluiten bij de transitie naar een klimaatbestendigere sector.

Ons klimaatteam

Ons team bestaat uit projectleiders, adviseurs en specialisten met raakvlak op het thema klimaat. We werken aan vele projecten, geven advies en bieden diensten en producten, allemaal met oog op hetzelfde doel: werken naar een toekomstbestendige sector en een sterke positie van boer en tuinder in de markt en maatschappij.

Producten en diensten

Projecten

Documenten

Sociaal programma

ZLTO is een 'kloppend hart' voor leden en biedt een scala van activiteiten en diensten waarbij het welzijn van leden voorop staat.

Bekijk het aanbod

Onze leden vertellen

Blogs

Meer blogs

Agenda

Bekijk de volledige agenda

Nieuws

Meer nieuws

Klimaat