Over ZLTO

Wij zijn een vereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij staan voor de continuïteit van de land- en tuinbouw en de toekomst van onze leden. Vanuit de traditie en wortels die 130 jaar terug gaan. Dat doen we eigentijds door een combinatie van activiteiten. We opereren in netwerken, werken samen met andere economische sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, investeren in bedrijven (participaties) en staan schouder aan schouder met onze leden en organiseren altijd de beste koop, als het gaat om een bedrijfsplan, bouwen en vergunningen, energie, water, bodem en vakkennis.

20160217 Boerenerf-01

Uitgangspunt: Boeren hebben een oplossing

Als boeren en tuinders staan we midden in de maatschappij en vervullen een sleutelrol, niet alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van groene energie, van biobased materialen, van zorg, van natuurbeheer, van leefbaarheid, van biodiversiteit, van recreatie en beleving.  Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Daar zijn we trots op en daar geloven we in.

Ambitie

Het is onze traditie en onze ambitie om oplossingen samen met partners te ontwikkelen en uit te voeren. We staan voor samen vernieuwend boeren: slim boeren door verbindingen te zoeken met andere sectoren, zoals high tech, logistiek, chemie, energie, water, en design, en samen boeren in relatie tot de omgeving en de samenleving (groene energie, educatie, verbinding met de stad, recreatie).

Samen Vernieuwend Boeren

We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid en hebben altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. We staan voor samen vernieuwend boeren: slim boeren door verbindingen te zoeken met sectoren buiten de land- en tuinbouw en samen boeren in relatie tot de omgeving en de samenleving, met maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs. Lees meer over onze netwerken.

Ook internationaal zijn we actief: via Agriterra zijn we betrokken bij het opzetten van landbouworganisaties in onder andere Oost-Europa, Azië en Afrika. Zo kunnen ook zij zich in hun land inzetten voor hun leden en voor duurzame land- en tuinbouw.

Samen met LTO Noord en LLTB vormt ZLTO de federatie LTO Nederland.

NCB Participaties

ZLTO heeft aan de wieg gestaan van menig bedrijf in de voedsel- en agrisector in Nederland. Vroeger nog onder de noemer van Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Tegenwoordig is NCB Participaties de investeringsmaatschappij die is gelieerd aan ZLTO.