banner beheren van landschap en natuur

Over ZLTO

ZLTO (Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie)  is een ondernemersvereniging van 15.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. Wij ondersteunen onze leden bij het realiseren en continueren van een duurzaam perspectief voor hun bedrijf. Dat doen we traditioneel door coöperatieve samenwerking en eigentijds door een combinatie van activiteiten: we opereren schouder aan schouder met onze leden, in netwerken, werken samen met andere sectoren, geven een slinger aan innovatieve projecten, adviseren leden, investeren in bedrijven en participeren in strategische activiteiten voor een duurzame land- en tuinbouw.

Als ondernemersvereniging staan we midden in de maatschappij en vervullen met onze leden een sleutelrol, niet meer alleen als voedselproducent, maar ook als leverancier van o.a. groene energie, van zorg, van natuurbeheer, van biodiversiteit, van recreatie en beleving. We leveren een bijdrage aan de klimaatdoelen en vitalisering van het platteland. Vanuit die veelzijdigheid is onze overtuiging en ons uitgangspunt dat ‘Boeren een oplossing hebben!’ Onze ambitie is om deze oplossingen samen met partners verder te ontwikkelen en uit te voeren.

20160217 Boerenerf-01

Visie

ZLTO wil toonaangevend zijn in het creëren én realiseren van het perspectief van boeren en tuinders, zodat zij duurzaam, volhoudbaar, en daardoor succesvol kunnen ondernemen.

Lees voor meer informatie onze visie Meerwaarde(n)-Voorwaarde(n).

Samen Vernieuwend Boeren

We zijn een vereniging met agrarische ondernemers als bestuurders, georganiseerd vanuit lokale betrokkenheid en hebben altijd oog voor leden die tijdelijk extra aandacht nodig hebben. We staan voor samen vernieuwend boeren: slim boeren door verbindingen te zoeken met sectoren buiten de land- en tuinbouw en samen boeren in relatie tot de omgeving en de samenleving, met maatschappelijke organisaties, wetenschap en onderwijs. Lees meer over onze netwerken.

Ook internationaal zijn we actief: via Agriterra zijn we betrokken bij het opzetten van landbouworganisaties in onder andere Oost-Europa, Azië en Afrika. Zo kunnen ook zij zich in hun land inzetten voor hun leden en voor duurzame land- en tuinbouw.

Samen met LTO Noord en LLTB vormt ZLTO de federatie LTO Nederland.

NCB Participaties

ZLTO heeft aan de wieg gestaan van menig bedrijf in de voedsel- en agrisector in Nederland. Vroeger nog onder de noemer van Noordbrabantse Christelijke Boerenbond (NCB). Tegenwoordig is NCB Participaties de investeringsmaatschappij die is gelieerd aan ZLTO.