zlto---r.-van-der-horst-084953

Diergezondheid op je melkveebedrijf

Hoe is het met de diergezondheid gesteld op je bedrijf? Diergezondheid heeft veel invloed op je bedrijfsvoering. Het levert meer werkplezier op als je dieren gezond zijn. De dieren hebben hierdoor een langere levensduur en daardoor draag je bij aan de doelen van de Duurzame Zuivelketen.

zlto---r.-van-der-horst-084953

OPTIcow-dashboard

Op het OPTIcow-dasboard worden verschillende vragen in beeld gebracht, zoals: wat is het afvoerpercentage van de koeien en om welke redenen worden koeien afgevoerd? Hoe is het gesteld met de uiergezondheid en het antibioticagebruik? Het zijn kengetallen die veel zeggen over de diergezondheid op je bedrijf. Inzicht in de kengetallen vormt de basis om te zien waar verbeterpunten liggen.

Ga in gesprek met een van onze adviseurs en verbeter de gezondheid van je koeien met behulp van praktische handvaten.

Aan de slag met de diergezondheid op je bedrijf? Neem contact op met Yvonne Daandels.   

Meer over OPTIcow