Duurzame zuivelketen

De Duurzame Zuivelketen is een gezamenlijk initiatief van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland en valt onder ZuivelNL. Via de Duurzame Zuivelketen streven zuivelondernemingen en melkveehouders gezamenlijk naar een verantwoorde, toekomstbestendige zuivelsector.

Binnen de zuivelketen wilt men veilig en met plezier werken, een goed inkomen verdienen, kwalitatief hoogwaardige voeding produceren, met respect omgaan met dieren en milieu en door de Nederlandse samenleving gewaardeerd worden.

Nederlandse zuivel is toonaangevend in de wereld. Op het gebied van kwaliteit, duurzaamheid en smaak. We verbeteren onszelf om zo onze voorsprong door te geven aan de volgende generatie. Zo produceren we producten met toegevoegde waarde. Dit zorgt voor een gemiddeld hogere melkprijs en een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Dit is mogelijk door samenwerking, vakmanschap en innovatie. De Duurzame Zuivelketen is een voorbeeld van een samenwerking tussen zuivelorganisaties en melkveehouders.