Afdelingsbanner de Langstraat

De Langstraat

ZLTO De Langstraat is een actieve afdeling met ca. 230 leden. Samen vertegenwoordigen ze zo’n 130 ondernemers in de groene ruimte in de gemeenten Heusden, Waalwijk (oostelijk deel) en ’s-Hertogenbosch (westelijk deel). Agrarische bedrijven maar ook bedrijven die op multifunctionele wijze actief zijn in het buitengebied kunnen bij onze vereniging lid worden.

Onlangs is ons ledenaantal behoorlijk gestegen, omdat er nieuwe leden bij onze afdeling zijn aangesloten vanuit de gemeente Waalwijk. De afdeling Waalwijk / Geertruidenberg is onlangs ontbonden en met deze ledenis in goed overleg afgesproken dat ze aan kunnen sluiten bij de buurafdelingen. Zodra er meer bekend is over de preciese aantallen van deze bedrijven, zullen wij dat hier vermelden.

zlto---joris-baecke-084599-2

Nieuws

Meer nieuws

U heeft geen rechten tot deze informatie

Vergaderingen

U heeft geen rechten tot deze informatie

Voorgaande vergadering

U heeft geen rechten tot deze informatie

De Langstraat (West)